nl:archief2007:20070220_wilt_u_helpen_een_kind_tot_steun_te_zijn

20.02.2007 Wilt u helpen een kind tot steun te zijn?

Voogdijpupillen,
In Suriname is door de overheid niets geregeld voor wezen en half wezen, of te wel, voor kinderen die onder voogdij zijn gesteld. Dit geldt ook voor kinderen waarvan de ouders uit de ouderlijke macht zijn gezet. Al deze kinderen worden door de overheid totaal niet financieel ondersteund. Daarom biedt Stichting Corantijn hulp door middel van het Financieel Adoptie Project!
Wilt u mee helpen een kind tot steun te zijn?
De Mr. Huber Stichting is de belichaming van de wens van de kinderrechter Mr. Cees Huber om een voogdijvereniging op te richten ter bescherming van minderjarige kinderen in Suriname. Voor de oprichting op 25 oktober 1985 was de behoefte naar een voogdijvereniging groot, aangezien een groot aantal kinderen in Suriname niet onder voogdij stond en/of de veiligheid van hun fysieke en psychische ontwikkeling in gevaar was bij hun oorspronkelijke voogden.
Daarnaast is het zo dat in Suriname niets door de overheid is geregeld voor wezen en half wezen, of te wel, voor kinderen die onder voogdij zijn gesteld. Voor hen is totaal geen financiële hulp vanuit overheidswegen en is de Mr. Huber Stichting als voogdij instelling aan gewezen op giften om deze kinderen te kunnen helpen.

Een kind dat onder voogdij staat van de Mr. Huber Stichting wordt door de medewerkers van de voogdijafdeling begeleid volgens een voogdijplan waarin de begeleiding van het kind overzichtelijk is opgenomen. Door de medewerkers wordt dan erop toegezien dat de ontwikkeling van haar voogdijpupillen op het gebied van persoonlijke en intellectuele ontwikkeling voorspoedig verloopt en dat de kinderen gegarandeerd zijn van goede opvang en begeleiding. Indien mocht blijken dat de belangen van de kinderen niet naar behoren wordt behartigd, doet de voogdijafdeling er alles aan om op te komen voor de belangen van het kind.

De Afdeling Voogdij van de Mr. Huber Stichting is met ingang van maart 2006 gestart met het financieel adoptie ouders project in samenwerking met St. Corantijn waarbij we gestart zijn met een oproep binnen de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Dit project houdt in dat een ieder die daar belangstelling voor heeft een voogdijpupil financieel kan ondersteunen met het bedrag van € 15 per maand. De Mr. Huber stichting wordt hierdoor in staat gesteld om materieel wat meer voor de kinderen te betekenen. De pupillen onderhouden contact met hun FAO ( financiele adoptie ouders) d.m.v.schriftelijke correspondentie. De correspondentie van de pupillen die niet zelfstandig kunnen corresponderen wordt gedaan door de coordinator van de afdeling Voogdij Mw. D.Coutinho.


Mocht u belangstelling hebben om mee te helpen; meldt u dan bij;
Clara Anbeek, Tel: 035 6235517

Laten wij een HART hebben voor kinderen!

Het speelt over 50 jaar geen rol meer in welke auto je reed,
in welk huis je woonde en hoeveel je verdiende.
God geve dat de WERELD veranderend is omdat JIJ belangrijk was in het leven van een KIND!

   


Gebruikershulpmiddelen