nl:archief2008:20080208_impressie_districtskinderdienst_te_ede

08.02.2008 Impressie Districtskinderdienst te Ede

  




Impressie Districtskinderdienst te Ede


Zondag 3 februari 2008 was er een districtskinderdienst in de gemeenschap Ede.
Vanuit de gehele provincie Arnhem waren de kinderen naar Ede gekomen, ook de gemeenschap Ede was daarbij aanwezig.
Blij werd er voor de dienst geoefend met het kinderkoor, waarbij een enthousiast zusje de kinderen begeleide met haar gitaar. Wat een genieting was dat om de kinderen zo enthousiast te horen zingen

De districtsevangelist Peter de Bakker begon de dienst met het

Bijbelwoord uit: 1 Petrus 4:10;
“Willen jullie allemaal de gave(n) die jullie van God hebben gekregen, gebruiken om anderen daarmee te helpen, zoals goede beheerders van Gods veelsoortige gaven horen te doen.”

De evangelist probeerde de kinderen duidelijk te maken wat het betekent om te kunnen helpen, wat doe je b.v als je ziet dat iemand verdriet heeft, vroeg hij. Enthousiast staken er een aantal kinderen hun vinger op; je geeft een glaasje water of een zakdoek werd er o.a als antwoord gegeven.
Ook kwam er in de dienst naar voren hoe belangrijk het is om vrienden te hebben. Daarbij werden er 2 verhalen aangehaald, allereerst hoe een aantal vrienden hun verlamde vriend vanaf het dak voor de voeten van Jezus lieten zakken. Door de grote menigte, waardoor ze het huis waar Jezus verbleef niet in konden zagen ze geen andere mogelijkheid dan hun vriend via het dak naar beneden te laten zakken waardoor genezing voor hem mogelijk was.
Het 2de verhaal ging over de verlamde man die al 38 jaar aan het badwater van Bethesda lag, niemand was er voor hem om hem te helpen wanneer het water in beweging kwam om hem naar het water te brengen.

De dienst was er duidelijk op gericht de kinderen bewust te maken dat God ons gaven heeft gegeven om te helpen.
Dit was ook de aanleiding om de kinderen na de dienst het e.e.a te vertellen en te laten zien over St.Corantijn. Het was fantastisch om te zien dat voor vele van de kinderen St.Corantijn niet onbekend was.

Na afloop van de dienst was er eerst koffie, limonade en wat lekkers. Daarna werden de kinderen in groepjes verdeeld. Eén groepje kon foto’s kijken via een beamer van de activiteiten van St. Corantijn, zowel in Nederland als in Suriname.
Een ander groepje ging mee met Britt, ons enthousiaste zusje, die met de kinderen nog ging zingen.
Het derde groepje ging mee met Zr. Anneke Aalders die met een drietal zusters een (kleine) workshop gaf van het maken van kaarten. Ieder kind maakte 1 kaart en dat werd zeker vol verve en overgave gedaan. Kostelijk om te zien (zie bijgaande foto’s). Na afloop hebben de kinderen alle kaarten getekend die bestemd zijn voor een aantal kindertehuizen en voor de zondagschool kinderen in Suriname.
Heel bijzonder vond ik het feit dat de evangelist dit alles zo bij de kinderen heeft neergelegd. Wat een rijkdom werd de kinderen aangeboden.
Wat ben je rijk wanneer je voor een ander tot een hulp en zegen kan zijn. Wanneer je vrienden hebt, door eerst zelf een vriend te zijn.
Dat is waar St.Corantijn voor wil staan.

Clara Anbeek


Gebruikershulpmiddelen