nl:archief2008:20080713_container_laden_juni

13.07.2008 Container Laden Juni

In onze agenda stond voor 5 juni 2008; Container laden.

Het was weer zover, alle voorbereidingen waren gedaan, alle hulpgoederen stonden klaar in onze opslagruimte om in de container te worden geladen. Wat resten was een dag hard werken met elkaar.
Veel hebben we gebeden dat het weer mee mocht werken zodat we alle hulpgoederen droog in de container mochten laden. De voorspellingen op de buienradar voor Benschop was n.l. aan het begin van de week, 70% kans op regen. Ook voor de medewerkers hebben we veel gebeden, vooral voor degene die van ver moesten komen. Vanuit Heerenveen, Veendam, Groningen, Andijk maar ook van dichterbij en voor degene die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn om naar Benschop te komen. Want we wisten, 5 juni zou het streekvervoer weer staken. Met als gevolg veel files op de weg en voor degene die met het openbaar vervoer komen, moest er een alternatief gezocht worden, per trein naar Woerden en verder opgehaald worden. Ondanks dit alles heeft niemand zich laten weerhouden te komen en mochten we ervaren dat de Lieve God ons niet in de steek heeft gelaten. Iedereen die wilde en kon is veilig in Benschop aangekomen ondanks de files. De 70% kan s op regen die voorspeld was bestond uit enkele een paar spatjes.
 Veel respect heb ik voor “mijn” broeders en zusters die zich niet hebben laten weerhouden door de stakingen en de files en de weersvoorspellingen. Daarnaast ook veel respect voor onze Br. en Zr. Kersten, dat ze zijn gekomen, ondanks dat het openbaar vervoer niet reed en ondanks dat onze broeder deze dag jarig was! Ze wilden het allemaal niet missen! Nog nooit had Br. Kersten op zijn verjaardag zo hard moeten werken zei hij aan het eind van de dag. We hebben daarom wel even voor hem gezongen!
En…… er is weer hard gewerkt, dat kan ik vertellen, 74 kuub (een grote zeecontainer vol) hulpgoederen zijn eerst 80 á 100 meter naar de weggebracht en ingeladen. Op zo’n manier ingepakt dat er geen stukje lucht vervoerd wordt op het laatst is dat ook een passen en meten zodat ook alle laatste gaatjes opgevuld worden.  
En…….wat hebben we weer enorm veel plezier gehad met elkaar en wat voel je, je gelukkig dat je dit alles zo met elkaar mag doen met de wetenschap hoe blij men straks weer is in Suriname als de container wordt gelost en de hulpgoederen worden gedistribueerd.

”Lieve Allemaal, “Dank” voor alle hulp en voor die, die dit alles mogelijk hebben gemaakt!”

Clara Anbeek
 
 


Gebruikershulpmiddelen