nl:archief2008:20080922_mannenkoor_cd_een_overweldigend_succes

22.09.2008 Mannenkoor CD: een overweldigend succes!

Broeders uit de gemeenten Groningen-Zuid, Winschoten en Hoogezand Gorecht hebben op 28 oktober 2007 een CD met mannenkoorliederen opgenomen in de Nieuw-Apostolische Kerk te Hoogezand Oosterpark. Tussen de opnamen door werden de mannen versterkt met een heerlijke lunch.

De eerste persing van de CD is op 11 november 2007 uitgereikt aan broeder van Bruggen uit de gemeente Hoogezand-Gorecht omdat hij vanwege zijn gezondheid niet bij de opnames aanwezig kon zijn. Hij draagt een zeer warm hart voor het mannenzang en dus leek het een goed idee om hem de eerste CD uit te reiken.

De CD kon, en kan nog steeds, voor € 10,= worden besteld en de opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan Stichting Corantijn.

16 maart jl. werd de tussenstand bekend m.b.t. de bestellingen van de CD. Er kon een bedrag van € 2.000 worden overgemaakt naar de stichting. Er zijn tot en met heden in totaal ongeveer 400 CD’s verkocht. Eind 2008 zal de balans worden opgemaakt welk bedrag definitief er gestort kan worden naar de stichting, waarbij er natuurlijk rekening moet worden gehouden met kosten die zijn gemaakt. Denk daarbij aan het maken en drukken van de CD’s en het afdragen van Buma/Stemra rechten.

Al met al een gigantisch bedrag!! Hierop had niemand, inclusief de makers, gerekend. Het betekent voor broeder Bert Andelbeek ook een grote hoeveelheid werk die hij in zijn spaarzame vrije uren moet verrichten.

Mocht u nog CD’s willen bestellen dan kan dit als volgt.

Betaling van de CD dient vóóraf te geschieden. Bestelling vindt plaats door een e-mail met uw adresgegevens, telefoonnummer en het aantal gewenste CD’s te sturen naar b.andelbeek@online.nl

Het te betalen bedrag kunt u overmaken op de rekening van Gemeente Hoogezand Gorecht, rekeningnummer 49.06.63.737 t.n.v. P. Hulshof inzake NAK te Hoogezand onder vermelding van het totaal aantal bestelde CD’s. Na betaling komen de CD’s zo spoedig mogelijk uw kant op.

De verzending van de CD’s wordt door broeder Bert Andelbeek uit de gemeente Hoogezand-Gorecht verzorgd.

Op bijgaande foto’s ziet u de eerste uitreiking van de CD en het verloop van de opnamedag.


Marion van Berkum

Gebruikershulpmiddelen