nl:archief2008:20081007_3e_container_geladen_op_2_oktober_2008

07.10.2008 3e Container geladen op 2 oktober 2008!

 
     
Vandaag is het zover, 2 oktober 2008, de dag dat we de derde container van dit jaar laden voor Suriname. Een mijlpaal!
Het fantastische resultaat van ons project ‘Een 3e container naar Suriname‘ waarvan op onze website en in de Mofokoranti melding werd gemaakt. Met vele gulle gevers hebben we het transport voor deze 3e container bij elkaar gespaard. Chapeau!!
 
De voorspelling voor het weer van vandaag was ver beneden peil. Regen, storm, hagel, onweer en wat zon stonden op het programma van de weergoden. Bij het wakker worden zagen we echter de zon schijnen, en vele handen zullen zich al dagen gevouwen hebben om de lieve God om een droge dag te vragen. En die gebeden zijn vervuld!
De hele dag bleef het in Benschop droog. Nadat we de container hadden afgesloten en we allemaal nog even wat zaten te drinken werd ‘de kraan opengedraaid’, de regen stortte werkelijk uit de hemel!
 
Om 09:30 uur begonnen we met een hartversterker: koffie met iets lekkers erbij. De innerlijke mens moet versterkt zijn alvorens die aan het werk gaat, nietwaar?
De container werd om 10:30 uur afgeleverd, het werk kon beginnen! We waren vandaag met 30 vrijwilligers bij elkaar die allemaal vanuit verschillende delen van het land naar Benschop zijn gekomen. En wat hebben we weer gesjouwd en gesleept!
 
Een groot gedeelte van het geschonken schoolmeubilair, zoals tafels, stoelen, bureau’s, kasten, leermethoden, computers en schoolborden, is vakkundig de container in gegaan. Hierbij konden we weer op de hulp rekenen van onze grote steun Rob Jansen die weer voor een aantal weken in Nederland is.
 
Ook al het schoolmateriaal, 102 dozen!, bestaande uit schriften, pennen, potloden, passers, linialen, etc., en 100 gevulde sport- en rugtassen, dat met de landelijke actie verzameld is, is allemaal meegenomen.
 
De gaten tussen alle stoelpoten zijn gevuld met pakken incontinentiemateriaal, maandverband, in plastic verpakte kleding en gordijnstoffen, etc.. Verder zijn ook kinderbedjes voor de afdeling Verloskunde meegegaan en rolstoelen, fietsen, medische hulpgoederen zoals verbandmaterialen, katheters, katheterzakken en stomamaterialen, etc.. Ook verf, die ons door een fabrikant geschonken is, kon mee. Hiermee zal o.a. het NATSJ-huis worden opgeknapt en de omheining bij de Mr. Huberstichting.
 
Aan het einde van de dag hebben we nog in allerijl gordijnstof en kleding uitgezocht en in plastic verpakt omdat er nog meer van dit soort pakketten nodig waren om luchtgaten te vullen in de container. Dat was wel even stressen voor een aantal van de vrijwilligers.
 
Tijdens de lunch werden we volgens traditie getrakteerd op een overheerlijke kroket en we mochten zoveel fruit eten als dat we wilden. Al het fruit was gesponsord door de Vers-markt Jan Jongerius uit Hilversum. Hartelijk Dank aan deze goede gevers!
 
Allen die ook deze keer weer door weer en wind zijn gereden om ons te komen helpen:
 
HARTELIJK DANK
 
Jullie geven door mee te helpen een stukje licht en liefde in het hart van onze zusters, broeders en medemensen in Suriname!!
 
 
Marion van Berkum
      
 


Gebruikershulpmiddelen