nl:archief2010:20100615_een_stapje_verder_in_de_stomazorg

15.06.2010 Een stapje verder in de stomazorg!

  
Dulci Westfa is een aantal jaren geleden voor darmkanker in Nederland geopereerd en heeft toen een stoma gekregen. In het ziekenhuis in Amsterdam heeft ze geleerd hoe ze de stoma moest verzorgen en hoe ze met de materialen die daarvoor nodig zijn moest omgaan.
 
Terug in Suriname ontdekte ze al gauw dat er geen of nauwelijks stomamaterialen te krijgen waren en dat mede stomapatiënten soms met een boterhamzakje op hun buik geplakt liepen. Daarnaast ontdekte ze dat er geen kennis aanwezig was hoe een stoma verzorgd moet worden.  Door dit alles bleek het hebben van een stoma een enorm taboe. Dulci heeft geprobeerd dit taboe te doorbreken door de televisie bij haar thuis uit te nodigen en haar stoma te laten filmen en te laten zien hoe zij de stoma verzorgt.
 
Daarnaast heeft Dulci in 2005 contact met Stichting Corantijn opgenomen. Na haar verhaal te hebben aangehoord zijn we stomamaterialen gaan inzamelen en versturen. Door de goede begeleiding die Dulci in Nederland had ontvangen en de kennis van de materialen fungeerde zij al snel als "stomavereniging".
 
De ziekenhuizen sturen de stomapatiënten naar Dulci want zij heeft de meeste kennis en ervaring. Zij helpt de mensen met deze kennis, haar zorg en met materialen die ze van ons ontvangt. Bij sommige vraagt ze daarvoor een kleine vergoeding. Hierdoor is ze in staat geweest om een kleine airco te kopen zodat de materialen gekoeld kunnen staan en de plakkracht waarmee je een stomazakje op de buik moet plakken niet verloren gaat.
Wat voor Dulci nu een enorme overwinning is, is dat er nu vier verpleegkundige van verschillende ziekenhuizen bij haar komen om te leren hoe ze met een stoma moeten omgaan.  
 
We vinden het fantastisch dat we hier ons steentje in mochten bijdragen.

Clara Anbeek


Gebruikershulpmiddelen