nl:archief2010:20100901_abc_management_groep_b.v._schenkt_aan_stichting_corantijn

01.09.2010 ABC Management Groep doet schenking!

Wat is ABC Management Groep B.V.?
ABC Management Groep biedt al ruim 60 jaar onafhankelijk advies en begeleiding op het gebied van huisvesting en bouw. Zij zijn een middelgrote organisatie met regionale vestigingen, waarin de medewerkers hun kennis, kunde en vaardigheden bundelen om aan de verwachtingen van opdrachtgevers te voldoen. De omvang van ABC Management Groep staat garant voor korte lijnen. Men is betrokken bij huisvestingsvraagstukken, procesmanagement en bouwprojectmanagement voor een breed scala aan opdrachtgevers. Er wordt gewerkt voor overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders, corporaties, projectontwikkelaars en beleggers. Bij multifunctionele accommodaties gaat het vaak om combinaties van deze partijen. ABC Management Groep coördineert en draagt zorg voor het totale proces: van de initiatief- tot en met de nazorgfase.
 
Hoe zijn we met ABC Management Groep B.V. in contact gekomen?
Binnen ABC Management Groep B.V. is het de laatste jaren een traditie geworden om het bedrag dat eerder aan relatiegeschenken werd uitgegeven, te schenken aan een goed doel. Men heeft maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel staan. De directeur van ABC Management Groep, de heer Eric Zweers, heeft ons hiervoor benaderd.
 
Wat wordt er gesponsord?
Op vrijdag 15 januari 2010 om 14:00 uur is door de heer Eric Zweers in het kantoor te Assen een cheque ad. € 3.000, = overhandigd aan onze districtscoördinatrice Ina Rentrop.
 
Dit bedrag wordt door ons besteed aan de bouw van een watertoren in een klein dorp in het binnenland, Asigron. Hier heeft de bevolking al een aantal jaren een waterprobleem. Er is een lagere school aanwezig die dreigt weg te gaan omdat men in de droge tijd geen schoon drinkwater ter beschikking heeft. Water uit de rivier halen is geen optie omdat deze door goudwinning in de laatste jaren flink vervuild is.
Een jaar of twee geleden is er een kleine bron geboord die goed en zuiver drinkwater opleverde. Eind vorig jaar hebben we het idee opgevat om een watertoren te bouwen en deze via de kleine bron te vullen zodat er voldoende drinkwater in voorraad is, ook voor in de droge tijd.
De kosten voor het bouwen van zo’n toren met stalen gegalvaniseerde buizen kost ca. SRD 20.000,= (circa EUR 5.000,=). Dit is exclusief arbeidsloon en transport van de materialen. Verder moet er nog een pomp aangeschaft worden om het water op te stuwen naar de watertanks.
 
Daarnaast heeft ABC Management Groep B.V. in haar eindejaarsbrief, die naar ca. 1.000 relaties en bedrijven door heel Nederland is gestuurd, melding gemaakt van de bestemming van haar eindejaarsgift aan ons.
 
We willen ABC Management Groep B.V. hartelijk danken voor deze genereuze schenking en voor de naamsbekendheid die dit ons oplevert!
Deze gift is een fantastische bijdrage aan het realiseren van bovenstaand project om zo in de eerste levensbehoefte van de mens te voorzien: drinkwater!
 
Wilt u meer weten over ABC Management Groep B.V. kijk dan op: www.abcmg.nl
 
 
Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen