nl:archief2011:20111117_sponsor_jeugd_symfonieorkest_nrw_2011

17.11.2011 JSO NRW zet Enschede in vuur en vlam!
Plaats van optreden op zondag 13 november 2011 vanaf 17.00 uur was de concertzaal Wilmersberg van het Muziekcentrum te Enschede.
Slechts weinige van de bijna 850 zitplaatsen waren onbezet.

Apostel Peter Klene (Nieuw-Apostolische Kerk Nederland) heette iedereen in het Nederlands en Duits welkom en was vergezeld van Opziener Michael Eberle, die zijn werkgebied onder meer heeft in het aangrenzende district Münster.

Voor de vierde en laatste keer dit jaar trad het Jeugd Symfonie Orkest van de Nieuw-Apostolische Kerk Nordrhein Westfalen op met het programma “Meesterwerken uit de klassieke muziek, musical en film”.
Het programma, dat werd uitgevoerd door meer dan 100 musici, begon met de klassieke ouverture “Die diebische Elster” (Gioachino Rossini) waarna het publiek andere meesterwerken werd aangeboden zoals de Symfonie nr. 9 “Aus der neuen Welt” (Antonin Dvorak) tot de finale met “Suite from Star Wars” en “West Side Story”.
Eén van de hoogtepunten was ook het “EJT-Concerto” (Ivan Karpati) van de Europese Jeugddag evenals de “Pirates of the Caribbean” (Klaus Badelt).
Eerder werd dit programma al in Zwitserland en tijdens de Jeugddag in Oberhausen gespeeld.

Het publiek, gekomen uit het gehele land alsmede ettelijke “fans” uit Duitsland die het orkest waren nagereisd, bedankte de musici met een staande ovatie hetgeen het orkest aanmoedigde enkele toegiften te geven.
Deze werden door het publiek met groot enthousiasme ontvangen!

Het orkest vroeg geen entreeprijs, maar verzocht de toehoorders bij monde van Apostel Peter Klene te doneren voor Stichting Corantijn.
Uiteindelijk werd er voor deze stichting € 3.900,00 gedoneerd.
Met GROTE dank aan het orkest en de gulle gevers!

De giften die werden ontvangen komen ten goede aan projecten in Suriname.
Stichting Corantijn levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale bevolking binnen Suriname op geestelijk, sociaal, medisch en onderwijskundig gebied. Suriname wordt verzorgd vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.

Paul Voorhorst


Gebruikershulpmiddelen