nl:archief2011:20111217_kinderdienst_utrecht

17.12.2011 Kinderen geven tijdens kinderdienst in Utrecht

Zondag 27 november 2011 mochten de kinderen uit het district Utrecht naar de gemeenschap Utrecht afreizen om een kinderdienst bij te wonen. Naar aanleiding van het thema (Hoera, Jezus komt!) waren de kinderen al druk bezig geweest in hun thuisgemeenten en hadden ze allemaal slingers gemaakt. De dienst was prachtig versiert met deze slingers. Op elke slinger stonden mooie wensen van de kinderen zoals: 'Dat iedereen gelukkig mag zijn' of 'dat alle ontslapenen geholpen mogen worden' en nog veel meer van deze wensen van de kinderen. Verder was het ook een speciale dienst, omdat het eerste adventszondag was. Er stonden 4 kaarsen op het altaar en 1 kaars mocht worden aangestoken door een kind uit de gemeenschap (Floris).

Priester Martin Jonker mocht de dienst leiden en Priester John Boshuis diende mee. Zij spraken met de kinderen over advent en dat dit de verwachtingstijd naar de geboorte van Jezus is, maar dat we ook in deze tijd mogen uitkijken naar de wederkomst van Jezus. Dit sloot prima aan bij het thema (Hoera, Jezus Komt!).

De kinderen hadden ook allemaal een cadeautje meegenomen voor kinderen die het niet zo goed hebben als wij. Priester Bas Pepermans werd gevraagd of dit geregeld kon worden met Stichting Corantijn. En dat wilde hij graag doen.

Hij heeft drie grote volle dozen met mooi ingepakte schoolmaterialen meegekregen. Deze dozen zullen in maart 2012 met de container naar Suriname worden vervoerd. Het grootste gedeelte van de pakjes gaat naar de kinderen van de Christelijke LOM school Samuel der EBGS, het andere deel wordt naar de Mr. Huber Stichting gebracht.

Zo kunnen deze kinderen in Suriname met goed gevulde schoolrugzakken naar school gaan.

Wij willen de kinderen uit de kinderdienst in district Utrecht namens al deze schoolkinderen heel hartelijk bedanken voor jullie gulle gaven. Geweldig dat jullie zo met ons meewerken!


Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen