nl:archief2014:20140312_de_eerste_container_van_2014

12.03.2014 Container laden!

Aan het einde van donderdag 6 maart kwamen we moe maar gelukkig thuis!

Moe van de grote klus die we weer met elkaar geklaard hebben, het laden van een 40 ft container met 74 kubieke meter aan hulpgoederen voor Suriname.

Gelukkig omdat het weer zo grandioos verlopen is.

Dankbaar voor het mooie weer. Dankbaar voor de grandioze opkomst van een kleine 40 man/vrouw die ons hebben geholpen, in de leeftijd van midden twintig tot over de tachtig jaar. Dit alles vind ik iedere keer weer zo bijzonder!!!
Dat broeders en zusters een lange reis maken, de meeste al op hoge leeftijd, en een dag hard komen werken. Ook dat jonge mensen een dag vrij nemen van hun werk en dit alles gaat gepaard met heel veel plezier.

Aan het einde van de middag zit de container vol en kunnen we de deuren sluiten! Het was weer “één groot feest”! Heel hartelijk dank lieve allemaal voor jullie grandioze hulp!

Ook heel hartelijk dank aan Versmarkt Jan Jongerius uit Hilversum voor de grote doos met fruit die we telkens weer van hem krijgen omdat hij vindt dat we zulk grandioos werk met elkaar verrichten!
Daar wordt ook iedere keer weer dankbaar gebruik van gemaakt!

De tekst die op het kaartje geschreven staat dat aan de roos hing die alle vrijwilligers ontvingen als dank voor hun hulp geldt voor iedereen;

Clara Anbeek


Gebruikershulpmiddelen