nl:archief2014:20140612_container_2_laden

12.06.2014 Container 2 geladen op 5 juni!


Fantastisch, het is allemaal gelukt!!!

Dat dit niet vanzelfsprekend is hebben we de afgelopen weken wel gemerkt. We plannen een half jaar van te voren wanneer de container geladen wordt, de container wordt besteld, oproepen voor hulp bij het laden wordt op de website gezet en om de 14 dagen werken we hard met ongeveer 20 man/vrouw naar die dag toe om dit mogelijk te maken.

Dan, de laatste keer dat we bij elkaar zijn voordat we de container gaan laden horen we dat 4 en 5 juni de weg voor de boerderij waar de container geplaatst moet worden is afgesloten omdat de gemeente Lopik de weg opnieuw wilt asfalteren. De boerderij is niet bereikbaar. Moeten we het nu afblazen?

‘s Avonds leggen we dit bij de Lieve God neer in ons gebed en vragen Hem of Hij het mogelijk wilt maken dat er geen belemmeringen zijn om de container te laden en ook dat de weersomstandigheden mee mogen werken dat we alles droog kunnen inpakken.

De andere dag belt Teus met de gemeente Lopik en legt daar de situatie voor, daar krijgt hij gehoor bij een bereidwillige medewerker die hem verzekerd; meneer we gaan er voor zorgen dat de boerderij bereikbaar zal zijn zodat u toch de container kan laden. Maar hier ligt nog wel 13 dagen tussen.

Dagelijks blijven we de Lieve God vragen om Zijn hulp.

4 Juni, de dag voordat we gaan laden belt Teus nogmaals met de gemeente Lopik met de vraag hoe de situatie er voor staat. Daar kon men geen antwoord geven men was bezig met de wegwerkzaamheden, de boerderij was nog niet bereikt.

Ondanks dat hadden we er alle vertrouwen in. 's Middags om 16:00 uur kwam het verlossende telefoontje; de boerderij was bereikbaar!!! Alleen moesten we van de andere kant de weg op draaien, dat hield voor de chauffeur in dat hij vanaf het dorp achteruit moest rijden naar de boerderij! Anders kon hij later niet meer terug. De weg is namelijk te smal om te draaien. Ook bij de chauffeur ontvingen we alle medewerking hij maakte er geen punt van dat hij met een oplegger met een 40 foot container, totaal 20 meter bij elkaar, over een smalle weg achteruit de boerderij moest bereiken.

We hebben de Lieve God heel hartelijk bedankt dat Hij dit alles toch weer heeft mogelijk gemaakt!

En het weer; al die kanjers die kwamen helpen laden hadden onderweg noodweer gehad vanuit het noorden het oosten en het westen van het land en in Benschop was het droog en scheen de zon. Eén enkele bui van hooguit 15 minuten hebben we gehad rond 13:00 uur maar de broeders pakte snel aan en de laatste spullen die nog buiten stonden werden binnen gezet.

Om 15:00 uur was de container vol en konden we de deuren sluiten, inmiddels was de chauffeur ook weer gearriveerd, werd de container verzegeld en opgeladen op de oplegger en ging hij rechtstreeks naar de haven van Rotterdam gebracht.

We zijn ontzettend dankbaar voor alle hulp die we mochten ontvangen, van iedereen die met zoveel vreugde hebben geholpen de container te vullen. Het fruit wat opnieuw werd gedoneerd door Versmarkt Jan Jongerius voor alle vrijwilligers. Maar bovenal van de Lieve God, dat Hij het allemaal mogelijk heeft gemaakt dat we van iedereen alle medewerking mochten ontvangen zodat we de container konden laden!


Clara Anbeek


Gebruikershulpmiddelen