nl:archief2015:20150130_boekendag_roden

30.01.2015 Boekendag kerkgemeente Roden

De kerkgemeente Roden bestond afgelopen jaar 50 jaar en dat vierden wij gedurende het gehele jaar met een aantal bijzondere activiteiten. Zo werd onder andere op elke eerste zondag van de maand de dienst begeleid door een zang- of muziekgroep. Tevens werden activiteiten voor de eigen kerkgemeenschap, de directe omgeving en een goed doel georganiseerd.

Het goede doel was snel gevonden namelijk Stichting Corantijn. Om geld in te kunnen zamelen is er voor gekozen om op 12 april een boekenmarkt te organiseren.

Alle kerkgemeenschappen in het district Groningen zijn, enkele weken ervoor, gevraagd om boeken in te zamelen. Hieraan is massaal gehoor gegeven en in korte tijd stond de crèche van ons gebouw in Roden vol met boeken. Eén van onze broeders, met kennis van zaken, heeft de organisatie op zich genomen en met hulp van een aantal broeders en zusters alle boeken gesorteerd, gewaardeerd en uitgestald voor de boekendag.

Ondanks dat er op 12 april in de regio veel te doen was, onder andere een tweede boekenmarkt, mochten we toch ca. 75 potentiële kopers begroeten. Onder het genot van een kop koffie kon er heerlijk door de boeken worden ´geneusd´. Een eurootje hier, een eurootje daar en het geldkistje begon zich lekker te vullen.

De boekendag was wat ons betreft een succes. We hebben voor onze kerkgemeenschap positieve aandacht in het dorp gekregen en samen een leuke activiteit op touw gezet en daarbij ook nog eens het bijzondere werk van Corantijn in Suriname mogen ondersteunen.

Het restant van de boeken is aan een handelaar verkocht. Het leverde naar verhouding maar weinig op maar we hebben op deze manier nog aanvullend € 100,- aan de opbrengst kunnen toevoegen.

Het heeft ons dan ook goed gedaan dat we in totaal € 500,- op de rekening van Stichting Corantijn mochten storten.

Wij wensen jullie veel zegen bij het fantastische werk dat jullie doen.

Namens de commissie 50 jaar kerkgemeente Roden,
Henk van der Heide


Gebruikershulpmiddelen