nl:archief2015:20150209_stichting_rika

09.02.2015 Het NATSJ-huis heeft een nieuw doel!

Ons oude NATSJ- internaat wordt nu verhuurd aan de Stichting RiKa.
RiKa staat voor re-integratie van kansarmen.
Er wonen 14 mannen die voorheen dak- en thuisloos waren. Een aantal enthousiaste mensen hebben het voortouw genomen om deze mensen te helpen en ze een nieuwe kans te bieden. Doordat er een evenement plaatsvond in Paramaribo waar vele hoogwaardigheidsbekleders zouden komen had de overheid in 2013 bepaald dat alle zwervers van de straat moesten. Deze mensen werden toen geplaatst in het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), na het evenement mochten ze daar dan weer weg. Eén van de medewerkers van het PCS vond dit niet kunnen en richtte de stichting RiKa op.

De mannen doen tuinwerk in de omgeving en er is een groot stuk land beplant met groenten en fruitbomen waar ze ook werkzaam zijn. De eerste oogst is al op de markt verkocht. Dit gaf deze mannen een enorme positieve impuls. Ze betekenen weer wat in de maatschappij.
Ze hebben nu een dak boven hun hoofd, hoeven niet meer te zwerven, krijgen dagelijks goed te eten en hebben werk. Daarnaast worden ze psychisch begeleid. Met dit project krijgen ze duidelijk een nieuwe kans om terug te keren in de maatschappij.

Een geweldig initiatief en het gaat heel goed.
Het pand ziet er ook mooi uit, het is van binnen helemaal opgeschilderd door de mannen zelf.

Ook voor hen kunnen we als stichting zeker wat betekenen in de vorm van werkkleding, gordijnen, beddengoed en baddoeken. Verder is er grote behoeften aan kaplaarzen om in het veld te werken dit in verband met de aanwezigheid van slangen. We hopen en gunnen dat dit project gaat slagen. Iedereen verdient toch weer een nieuwe kans!


Clara Anbeek


Gebruikershulpmiddelen