nl:archief2015:20150302_resultaat_project_bendikwai

02.03.2015 Resultaat project Bendikwai

Het dorp Bendikwai ligt aan de Surinamerivier diep in het binnenland. Zoals met alle dorpjes die aan de rivier liggen, speelt het leven zich af in en rondom het water. De bereikbaarheid van deze dorpen wordt vaak erg moeilijk als na de grote regentijd de rivier soms meters is gestegen en telkens weer een groot stuk van de oever afbrokkelt.

Op de dag dat wij het dorp bezochten kwam gelijktijdig met ons de schoolboot aan. De schoolkinderen stapten van hun boot en we konden zien dat er geen goed begaanbare en veilige trap voor hen was om naar het dorpje te klimmen dat zeker twee meter boven het peil van de rivier ligt. Voor ouderen is het vrijwel onmogelijk om vanuit het dorp bij de rivier te komen of omgekeerd van de rivier naar het dorp. Het niveauverschil is veel te groot. Bij Bendikwai waren twee trappen waarvan de een veel te steil en te gevaarlijk was en de andere de naam trap eigenlijk niet meer mocht dragen omdat die er zo slecht aan toe was. Noodgedwongen moesten beide trappen toch gebruikt worden.

Omdat wij in dit gebied al verschillende betonnen aanlegplaatsen en trappen hebben gerealiseerd vroeg de kapitein van Nieuw Aurora, die ons altijd begeleidt, of wij misschien ook voor dit dorp een donatie wilden doen voor bekostiging van betonijzer en cement waardoor ook daar een goed begaanbare maar vooral ook veilige opgang kon komen.

Nadat we samen met Stichting Suriname Jaarkalender het geld bijeen hebben gebracht zijn de mannen in het dorp met de voorbereiding van de bouw begonnen. Uit de rivier werd het nodige zand gehaald om het niveauverschil te overbruggen en in de kersttijd, als alle mannen die in de stad werken naar hun dorp terugkeren, hebben ze met elkaar een nieuwe trap en aanlegsteiger gemaakt.

Bedankbrief Bedikwai

Hoe blij men nu in Bendikwai is kunt u zich misschien voorstellen als u bijgaande foto’s ziet en het bedankbriefje van de kapitein leest


Clara Anbeek


Gebruikershulpmiddelen