nl:archief2015:20150306_container_laden

06.03.2015 Laden van de container
Moe maar gelukkig en dankbaar zijn we gisteren, donderdag 5 maart, aan het einde van de dag thuis gekomen na het laden van de container.

Zoals de meesten wel weten moeten we de hulpgoederen ongeveer 80 meter naar de weg brengen om in de container te pakken. Daarom vragen we de lieve God altijd Zijn hulp dat we alles droog mogen inpakken. En zie…….we hadden de eerste mooie en droge dag van deze afgelopen week.
We hebben “Hem” daarvoor ook bijzonder gedankt!
Degenen die er altijd zijn valt het op dat we nog nooit een verregenende dag hebben gehad bij het laden van de container.

Dankbaar en gelukkig ook voor de grote opkomst van 41 man/vrouw vanuit alle windstreken die zijn komen helpen met deze grote klus. Zoals we hebben ervaren is er weer met heel veel vreugde en plezier ontzettend hard gewerkt.

Heel Hartelijk Dank voor jullie grandioze hulp!!!!!
Het is geweldig dat we dit alles met zoveel vreugde met z’n allen mogen en kunnen doen.


Clara Anbeek
Gebruikershulpmiddelen