nl:archief2015:20150518_indianendorp_witsanti

18.05.2015 Indianendorp Witsantie

Sinds enige tijd ondersteunt Stichting Corantijn het Indianendorp Witsantie met hulpgoederen. Het dorp is groot en langgerekt en heeft ongeveer 1.000 inwoners. Ondanks de vele inwoners is er geen school en is er weinig tot niets te doen voor de kinderen en de jongeren.


In het dorp hadden wij een ontmoeting met dhr. Swedo, voorzitter van de Stichting Witsantie Educatief Centrum. Dhr. Swedo is een zeer gedreven man die met zijn gezin in het dorp is gaan wonen en zich enorm inzet voor de kinderen en de jongeren van het dorp zodat ze niet wegtrekken naar de stad.

De indianen zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname maar worden in de stad vaak gezien als derderangs burgers.
Omdat ze de kans niet krijgen die ze verdienen, ontsporen veel jongelui en raken vaak aan de drugs.

De Stichting Witsantie Educatief Centrum (S.W.E.C.) houdt zich bezig met naschoolse activiteiten zoals huiswerkbegeleiding en het stimuleren van lezen. Ook worden andere educatieve activiteiten gestimuleerd, alles voor de ontwikkeling van de schoolgaande kinderen. Er worden lessen in vreemde talen gegeven waaronder Engels en Spaans en ook een Caribische (kalina) taal. De schoolkinderen kunnen bij het educatief centrum ook terecht voor het kopiƫren en uitprinten van hun werkstukken voor school. De stichting beschikt over een internetverbinding waardoor de dorpsbewoners ook in de gelegenheid gesteld worden gebruik te maken van internet.

Sinds december 2013 is er een seniorenclub Teijochino (Arrowaks) Wopotopo (Carib). Bedoeling van deze club is ouderen in beweging te krijgen en ze bij elkaar te brengen om zo sociale interactie te bevorderen.
Verder wil men de ouderen bezighouden met sport en textielbewerking op een traditioneel inheemse wijze. Daarnaast wordt ook geheugentraining aangeboden, dit alles om op educatieve wijze de eenheid te bevorderen in het dorp en haar omgeving.
Stichting Corantijn heeft het dorp Witsantie hulp kunnen bieden met kleding voor volwassenen en kinderen. Ook werden een aantal rolstoelen beschikbaar gesteld en stoelen voor de ouderen. Voor de ruimte van de naschoolse opvang kregen ze kinderboeken, schoolmaterialen en schoolmeubilair. Verder werden nog hobbymaterialen, lappen stof en naaimachines geleverd. Met al deze zaken proberen we de gemeenschap Witsantie een steun in de rug te geven en de droom van dhr. en mw. Swedo te helpen verwezenlijken nl. de jongeren van dit indianendorp een betere toekomst te bieden en de ouderen een fijne oude dag.


Clara Anbeek


Gebruikershulpmiddelen