nl:archief2015:20150605_1e_container_van_2015

05.06.2015 De 2e container van dit jaar is weer een feit


Donderdag 4 juni hebben we met veel enthousiaste sjouwers de grote klus weer geklaard en een 40 ft container gevuld met allerhande hulpgoederen voor Suriname.
Op verschillende gebieden kunnen weer velen blij gemaakt worden.

De afgelopen maanden hebben we de vele rugzakken die we via de actie hebben ontvangen zo gevuld dat in iedere rugzak dezelfde hoeveelheid materiaal zit, voor iedere kind gelijk.
Alles zit nu in de container om straks, als het nieuwe schooljaar begint, kinderen blij te maken die voor het eerst naar school gaan en/of kinderen en jongelui te helpen goed voorzien het nieuwe schooljaar in te gaan.
Tevens zijn schoolmeubilair en andere schoolmaterialen meegestuurd.

Voor ziekenhuizen, zorginstellingen en de stomavereniging zijn materialen bijeen gebracht om te helpen goede zorg aan de min- en onvermogende te verlenen.

Wat verder in de container geladen is, is zoveel meer, te veel om op te noemen en daarbij zou ik bang zijn dat ik iets zou vergeten….

Bij deze wil ik graag iedereen bedanken die op wat voor wijze heeft bijgedragen om de container te kunnen vullen maar ook allen die hebben meegeholpen de container met zoveel enthousiasme te laden!

Heel, heel hartelijk dank!!!!!

Clara Anbeek

\\


Gebruikershulpmiddelen