nl:archief2015:20150623_himmat_30_jaar

23.06.2015 Himmat helpt al 30 jaar

Himmat is geen officiële vereniging en ook geen stichting, maar een hechte vriendengroep, waarbij voetbal het bindmiddel is. Ze krijgen geen subsidie en staan niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het heeft een onbezoldigd bestuur dat verantwoordelijk is voor alles dat zich in en rond deze vriendenvereniging afspeelt.

Zondag 14 juni jl. is het 30-jarig bestaan van Himmat in Den Haag groots gevierd.
Stichting Corantijn mocht dit mee vieren en is door het bestuur zeer hoffelijk ontvangen en gedurende de avond begeleid.
We zijn goed verzorgd met heerlijke hapjes, gemaakt door de vrouwen van Himmat, drankjes, dans en muziek.

Alle genodigden, leden, partners, sponsoren en vrijwilligers, zijn via een PowerPoint presentatie geïnformeerd over het ‘Goede doelen project Himmat 2015’. De sponsoren konden via de getoonde foto’s zien waar de door hen geschonken hulpgoederen terecht zijn gekomen.

Stichting Corantijn werd spontaan gevraagd een toelichting te geven op onze schenkingen van sondevoeding aan hiv/aids kinderen. Allen die een bijdrage hebben geleverd aan het 2015 project ontvingen een fotoverslag van de reis in 2015 en een ‘bedanktrofee’ waarop de volgende slogan te lezen staat:
“Een Goede Vriend is als een ster, ook al zie je hem niet altijd, je weet dat hij er is.”

Al vanaf 1985 bestaat deze vriendengroep. Sinds 2007 versturen ze jaarlijks een 40 ft. container met hulpgoederen naar Suriname waarvan ze de inhoud tijdens hun vakantie persoonlijk uitdelen aan de minder bedeelde medemens. Sinds 2009 komt Himmat ieder jaar een keer met een aantal mensen naar Benschop om bij ons hulpgoederen op te halen. Het gaat hier om materiaal voor ziekenhuizen, weeshuizen, bejaardenhuizen, sportverenigingen maar ook voor vele individuen.

Het is een hele hechte vriendengroep die zeer gemotiveerd en vrijwillig veel tijd en energie steken in hun activiteiten voor de min en onvermogende medemens in Suriname.

Ook Himmat laat Suriname zien waar hun hart ligt.
Chapeau en petje af voor jullie!

Meer informatie is te vinden op de website van Himmat of op hun Facebook pagina.


Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen