nl:archief2015:20150909_bunkopu_seri

09.09.2015 “Bunkopu seri” positieve uitwerking!

Omdat daar altijd behoefte aan is zamelen we continu schoeisel en kleding in. In Benschop wordt door onze vrijwilligers nagekeken of de ingezamelde spullen schoon en heel zijn en of ze geschikt zijn voor het Surinaamse klimaat. Daarna wordt alles gesorteerd en verpakt. De goederen worden naar verschillende instellingen gestuurd, zoals kinder- en bejaardentehuizen. Maar ook naar achterstandswijken en dorpjes in het binnenland en naar onze broeders en zusters van de Nieuw-Apostolische Kerk in de stad Paramaribo en in het binnenland.

Waar het mogelijk is wordt een “bunkopu seri” gehouden. Met andere woorden er wordt een verkoop gehouden van de goederen waarvoor slechts een klein bedrag wordt gevraagd. Door er toch een kleinigheid voor te betalen krijgt men het gevoel: ik heb het zelf gekocht. Dit heeft op de kopers een positieve uitwerking. Ze zijn trots want ze hebben het zelf betaald. Dat is goed voor het gevoel van eigenwaarde. Verder heeft het ook nog een ander effect: er wordt niet “gegraaid” er wordt alleen meegenomen wat werkelijk gebruikt kan worden.

Ook een positieve bijwerking is dat van het bedrag dat met de “bunkopu seri” bijeen gebracht is andere dingen gedaan kunnen worden.
Zo heeft de gemeenschap Paramaribo van de opbrengst van de “bunkopu seri” in november 2013 de kerstviering kunnen bekostigen.
In een van de dorpjes in het binnenland hebben ze van de opbrengst een cassavemolen kunnen kopen. De cassave, die ze zelf hebben verbouwd, kan tot meel worden verwerkt waarvan dan cassavebrood wordt gemaakt die verkocht kan worden.

Als men zelf helemaal niets kan betalen, worden goederen geschonken. Zo wordt directe hulp geboden.
Ook als er andere noden zijn kan hulp geboden worden.
Er kan bijvoorbeeld worden geholpen bij de bekostiging van een begrafenis of voor voeding worden gezorgd.


Clara Anbeek


Gebruikershulpmiddelen