nl:archief2015:20151107_locatie_van_ons_nieuwe_depot_bekend

07.11.2015 Locatie nieuw depot bekend


Ons nieuwe depot wordt ondergebracht in het gebouw van de kerkgemeente Lelystad.
Het gebouw waar Lelystad momenteel een ruimte huurt werd onverwachts te koop aangeboden.

Het gehele pand en alle bijbehorende grond heeft een zodanige oppervlakte dat het los van de kerkactiviteiten en los van aanwezige andere huurders ook plaats biedt voor onze activiteiten.

De koop heeft in nauw overleg met de kerkgemeente van Lelystad plaatsgevonden.
Het bestuur van Stichting Corantijn heeft deze week ingestemd om haar activiteiten vanuit Lelystad voort te zetten.

De verwachting is dat het pand rond de jaarwisseling in eigendom wordt overgedragen.


Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen