nl:archief2015:20151110_bestuurswijziging

10.11.2015 Bestuurswijziging

Nu de laatste container in Benschop is geladen en naar Suriname is verstuurd is ook het afscheid nemen van ons bestuurslid Clara Anbeek en haar man Teus als adviseur en vele jaren verantwoordelijk voor de logistiek in ons depot, een feit.

Ruim 20 jaar hebben ze met veel liefde en enthousiasme hun steentje bijgedragen aan, eerst APS en sinds 2003 Stichting Corantijn. In eerste instantie op de achtergrond, waar ze probeerden op alle mogelijke manieren geld bij elkaar te sprokkelen en bekendheid aan ons werk te geven.
Sinds december 2002 als bestuurslid en adviseur.

Zoals ze zelf zeggen:
Dit mooie werk, voor onze medebroeders en -zusters en medemens in Suriname die aan de onderkant van de samenleving leven, hadden we nooit kunnen doen zonder de geweldige steun van de grote achterban die we zowel in als buiten de kerk hebben. En ook niet zonder de enthousiaste groep lieve mensen die om de 14 dagen, heel veel inpak- en sjouwwerk verzet hebben in Benschop in de achterliggende jaren.
We willen ook niet alle kaartenmakers en knutselaars vergeten die vaak thuis in stilte heel veel werk hebben verzet en kleine kunstwerkjes maakten voor de verkoop ten behoeve van Stichting Corantijn. En al die anderen die op andere wijze en vaak met grote creativiteit geld bij elkaar brachten en diegenen die overal aanklopten voor allerlei hulpgoederen voor Suriname.

Met elkaar is er iets moois tot stand gebracht en daar zijn Clara en Teus dankbaar voor!

En wij ook, voor de vele uren die zij in Stichting Corantijn via telefoon, gesprekken, mail, bezoeken, etc. hebben gestoken, alle bestuursreizen waarbij het 4-5 weken lang buffelen was in tropische temperaturen, en, en, en, en….
Teveel om op te noemen!

Dank jullie wel!

Namens het bestuur van Stichting Corantijn,


Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen