nl:archief2016:20160427_clara_lintje

27.04.2016 Oud-bestuurslid Koninklijk onderscheiden

Afgelopen dinsdag klonken voor ons oud-bestuurslid Clara Anbeek de woorden:
“Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd U tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau te benoemen.

Clara, van harte gefeliciteerd namens ons gehele bestuur!
De burgemeester van Hilversum, de heer Pieter Broertjes, was, omdat er zeven vrijwilligers van De Zoutkeet Koninklijk werden onderscheiden, speciaal hiervoor naar deze locatie toe gekomen om de onderscheidingen uit te reiken.
Zeer bijzonder, want het is gebruikelijk dat men zich op het gemeentehuis vervoegd.

Clara heeft deze Koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege al het vrijwilligerswerk dat zij al vele jaren voor onze samenleving doet. Om er een aantal te noemen:
In het Wijkcentrum De Zoutkeet helpt ze bij het verzorgen van festiviteiten en zet zij zich in voor ‘haar’ schilders club ‘De Painters’.
Bij Amaris Zorggroep Zuiderheide begeleidt ze de schilders club van de bewoners, verzorgt exposities , rijdt mee op de bewoners bus, geeft begeleiding bij bewoners uitjes en in het verleden begeleidde ze de creatieve groep keramiek.
In het expertisecentrum voor dementia, Zonnehoeve HilverZorg, werkt ze als vrijwilligster.

Daarnaast werkte Clara sinds de jaren negentig als vrijwilligster bij Stichting Corantijn waarbij zij zich bezig hield met het maken en distribueren van kaarten voor de verkoop.
Medio 2003 is Clara toegetreden tot het bestuur waar zij tot 1 januari 2016 verantwoordelijk was voor het voormalig depot in Benschop en het Financieel Adoptieplan, contacten onderhield met de donateurs en de aanspreekpunten in Suriname, jaarlijks bezoeken brengen aan onze projecten in Suriname, en nog veel meer.

Zoals ook in onze aanbevelingsbrief beschreven: “Stichting Corantijn zat en zit Clara in haar bloed.
Ze is een positief, warm en liefdevol persoon die altijd voor een ander klaar wil staan, waarbij ze soms zichzelf wel eens kan vergeten. Haar laatste cent zou ze weggeven als een ander die harder nodig zou hebben.
Clara is een bijzonder mens die de wereld rijker maakt!”

Zij heeft dit ‘lintje’ zeer verdiend, al zal ze dat zelf ontkennen, want het is toch gewoon wat ze doet?!


Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen