nl:archief2016:20160525_gemeenschapshuis_pierre_kondre

25.05.2016 Hulp aan gemeenschapshuis in Piërre Kondre


Piërre Kondre is een klein indianendorp met ongeveer 100 inwoners. Binnen anderhalf uur is het dorp met de auto vanaf Paramaribo te bereiken. Het ligt aan de overkant van de Surinamerivier, na de Jodensavanne.

In het Maritjaemo Wilhelmina Gemeenschapshuis vinden allerlei activiteiten plaats.
De vrouwen uit het dorp komen samen om op traditionele wijze te spinnen, kalebassen te bewerken voorwerpen te maken van kralen, zaden en bosbessen en hun veelkleurige culturele kleding te creëren.

Ook worden er vergaderingen gehouden en onderricht gegeven.
Om dit mede mogelijk te maken zijn er in maart jl. door Stichting Corantijn twee verrijdbare schoolborden geschonken.


Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen