nl:archief2016:20160710_zonnecellen_binnenland

10.07.2016 Zonnecellen, zo welkom in het binnenland

Enige tijd geleden hebben we een paar mensen in het dorp Nieuw Aurora aan de Surinamerivier van een zonnecel set voorzien. Het leek ons goed om te laten zien hoe het deze pioniers het afgelopen jaar is vergaan. Vooral in deze economisch barre tijden in Suriname een uitkomst.
Momenteel zijn alle dorpen in Boven Suriname van elektra verstoken. De overheid levert geen brandstof meer in het binnenland om generatoren aan de praat te houden. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit ook voorlopig niet gebeuren.
Een ramp voor alle bewoners maar vooral voor de leerkrachten en leerlingen van de basisscholen daar.

Moeder Elstra Sampi heeft als eerste in Nieuw Aurora een zonnecel set geïnstalleerd gekregen. Ze had een zwaar gehandicapt zoontje, Mauritio, die 24 uur per dag zorg nodig had en dat valt dan echt niet mee als het vanaf 19:00 uur stikdonker is…. Mauritio is vorig jaar helaas onverwachts overleden. Een diep verdriet voor moeder Elstra.
In het voorjaar van dit jaar is haar huisje weer opgeknapt door het te voorzien van een flinke laag verf.

In het voorjaar van dit jaar is haar huisje weer opgeknapt door het te voorzien van een flinke laag verf.

Ook mevrouw Jozuazoon, een 92-jarige dame wonende in hetzelfde dorp, heeft zeer veel profijt van de zonnecel set. Zij voelt zich zeer gelukkig en rijk met de elektriciteit in haar huisje.

En dan hebben we nog de heer Adipi, die 85 jaar oud is, blij gemaakt. Hij is voorganger in ruste van de Evangelische Broeder Gemeenschap.

Binnenkort wordt het huisje van mevrouw Maila Fonkel,de eerste in het dorpje Jawjaw, van een zonnecel set voorzien.
Ze heeft geen makkelijk leven. In het verleden heeft zij een herseninfarct gehad en daarna, in 2014, moest ze ook nog eens een zware operatie ondergaan vanwege borstkanker.


Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen