nl:archief2016:20160801_esther_stichting_blij

01.08.2016 Esther Stichting blij!

De Esther Stichting houdt zich bezig met het ondersteunen van en de nazorg aan lepra patiënten in Suriname.

Lepra is zeer besmettelijk voor mensen met een lage weerstand en maakt nog steeds nieuwe patiënten in Suriname. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die de huid en zenuwen kan aantasten. Bij het laatste kunnen de handen en voeten gevoelloos raken, zo kan men zich, zonder het in de gaten te hebben, zelf verwonden.
Dit leidt tot geïnfecteerde wonden en soms zelfs tot amputaties van ledematen. Er is helaas nog geen vaccin ontwikkeld tegen lepra, wel is het makkelijk te genezen met medicijnen, mits de patiënt maar op tijd komt.


Een deel van de 65 lepra patiënten bij de Esther Stichting kan nog aardig zelfstandig wonen in kleine huisjes op het terrein. Andere bewoners die door de lepra gehandicapt zijn geraakt en niet meer zelfstandig kunnen leven, worden permanent verzorgd.
De mensen die hier verblijven zijn allemaal al op leeftijd. Er komen, door de medicatie voor lepra, vrijwel geen nieuwe mensen bij.

De wonden die door lepra worden veroorzaakt moeten dagelijks worden schoongemaakt en verbonden. Door het gebrek aan voldoende financiële middelen is er altijd te weinig verbandmateriaal, jodium en alcohol in huis.
Het is schipperen voor de zusters in de verbandkamer met de, ook door Stichting Corantijn geschonken, dozen verbandmiddelen.

De Esther Stichting heeft sinds begin april een nieuwe directeur, mevrouw Liefda Somo. oud-verpleegkundige. Haar drijfveer is haar medemens te helpen.
Ons bestuurslid Willem Scherpenzeel is namens Stichting Corantijn kennis gaan maken.

Maandelijks ontvangt Stichting Corantijn een financiële donatie van de leden van de kerkgemeente Harderwijk, speciaal voor de Esther Stichting.
Eind juni is de donatie ter plekke omgezet in goederen die op dat moment heel hard nodig waren zoals alcohol, steriele onderzoekshandschoenen, antibiotica zalven, Betadine zalf en vloeistof, zinkoxidezalf en verschillende maten verbandgazen.

Deze schenking is namens de gemeenteleden in Harderwijk door Willem Scherpenzeel overhandigd aan hoofdverpleegkundige zr. Saleh.

Bedankt gemeenteleden in Harderwijk voor deze extra ondersteuning.
Zo nodig en zo dankbaar om te geven!

Mocht u naar aanleiding van dit artikel ook willen doneren, hetzij in verbandmiddelen, hetzij financieel, neem dan contact met ons op via secr.corantijn@nak-nl.com.


Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen