nl:archief2016:20161003_container_juni16_uitgeladen

15.10.2016 Uitladen container in Suriname

In juli arriveerde onze container in de haven van Paramaribo. Na de inklaring is de container door de vervoerder richting La Solitude gebracht en daar op zijn plaats gezet.

Het uitladen, op naam sorteren en verdelen van de goederen heeft hier in de maanden augustus en september plaatsgevonden. Als eerste is, zoals eerder beschreven, de zuigelingen- en kindervoeding, op de plaats van bestemming gebracht.

Daarna zijn dozen met medische goederen en alle andere dozen en pakketten op naam gesorteerd.
Een deel van de instellingen heeft de goederen direct bij de container opgehaald. Bij de andere instellingen zijn de hulpgoederen persoonlijk gebracht.
Onderstaand een fotoverslag over het afleveren van de goederen bij een deel van de stichtingen.
Stichting Double Positive:

Esther Stichting:

Sint Vincentius Ziekenhuis:

Stichting Prasoro:

Stichting Witsantie Educatief Centrum S.W.E.C.:

< 100% >
Mr. Huber Stg: Stg Stomazorg Suriname: Mw. v.d. Kust:
Huize Ashiana: Huize Tyltyl:
Huize Albertine: Stg MijnZorg: RGD Zanderij:
's Lands Hospitaal: Stg Matoekoe:
Stichting Bureau Dak- en Thuislozen:

De goederen voor het binnenland zijn in de betreffende dorpen afgeleverd.

De scholen hebben de materialen die voor hun bestemd zijn medio oktober ontvangen.
Dan begint het schooljaar weer in Suriname.
Onderstaand een aantal foto's van het verdelen van leesboeken aan MULO's:Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen