nl:archief2016:20161221_corantijn-suriflevo

21.12.2016 Samenwerking Corantijn–SuriFlevo

Een aantal maanden geleden heeft Stichting SuriFlevo zich bij ons gemeld met de vraag intermediair te zijn in een project voor een bepaalde school in Suriname. Stichting Suriflevo heeft in het verleden middels het project “Samenleven doe je zo”, studenten uit Flevoland kennis laten maken met de multiculturele samenleving in Suriname.
Hierin hebben ze samengewerkt met de betreffende school.

We zijn hiermee aan de slag gegaan maar na een aantal maanden bleek dat dit project niet haalbaar was.


Begin december is toen plan B uit de kast getrokken. Na een presentatie over het werk dat Stichting Corantijn doet, en specifiek ook op het gebied van onderwijs, zijn Stichting Corantijn en Stichting SuriFlevo overeengekomen een onderwijsproject te starten.
Een aantal scholen in de dorpen in het binnenland zullen worden opgeknapt en van schoolmeubilair en -materiaal worden voorzien. Hiervoor heeft Stichting SuriFlevo een bepaald bedrag vrijgemaakt.


Medio december is de overeenkomst in klein comité ondertekend.

Begin 2017 zal eerst een inventarisatie worden gemaakt om hoeveel kinderen het gaat, de staat van de scholen en wat er allemaal aan materiaal nodig is om als school goed te functioneren.
Daarna zullen door Stichting Corantijn voor dit project materialen ingezameld worden. Ook draagt Stichting Corantijn zorg voor het vervoer ervan naar de scholen.

Beide stichtingen verheugen zich over deze samenwerking.


Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen