nl:archief2017:20170510_directe_hulp_rolstoel_pansa

10.05.2017 Directe persoonlijke hulp: rolstoel

Mw. Pansa heeft enige tijd geleden een herseninfarct gehad. Hierdoor kan zij zich o.a. niet meer zelfstandig voortbewegen en is afhankelijk geworden van een rolstoel.
Deze rolstoel, die al een “zoveelstehandsje” was, is inmiddels nodig aan vernieuwing toe.

In de opslag van Stichting Corantijn in Suriname was nog een rolstoel beschikbaar zodat we haar hiermee konden helpen.
Daarnaast zijn er meerdere pakketten incontinentiemateriaal en bedonderleggers geschonken.

Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen