nl:archief2017:20170524_directe_hulp_rolstoel_ngatemie

24.05.2017 Directe persoonlijke hulp: zelfstandigheid


Mw. Ngatemie-Kromodihardjo is al enige jaren ernstig ziek en heeft meerdere operaties ondergaan.
Door haar matige gezondheidstoestand kost het opstaan haar veel moeite en energie.

Beroepsmatig is Mw. Ngatemie-Kromodihardjo onderwijzeres geweest en heeft altijd een actief leven geleid.
In haar vrije tijd hield ze zich bezig met tuinieren, haar grootste hobby. Ze is houdt heel erg veel van bloemen.
Dat ze nu zo afhankelijk is geworden van anderen vindt ze verschrikkelijk.

Ondanks haar ziekte probeert ze nog zo goed en zo kwaad als het kan een aantal planten in haar tuin te verzorgen.
Zo blijft ze ook in beweging is haar motto.
Om haar hierbij te ondersteunen is er door een bekende van haar een rolstoel of rollator aangevraagd.

Inmiddels hebben we haar gelukkig kunnen maken met een rolstoel.


Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen