nl:archief2009:20090529_stichting_corantijn_staat_met_een_stand_op_de_ejd

29.05.2009 Stichting Corantijn staat met een stand op de EJD

    
   
    
 
Op 21 mei 2009 zijn Teus Anbeek en ondergetekende na de Hemelvaartsdienst met de auto vertrokken om als team Stichting Corantijn te vertegenwoordigen op de charitatieve stand van de Europese Jeugddag.
 
Om 16:00 uur kwamen we bij de Messe van Düsseldorf aan. We hebben de supervisor van de stand, Matthias Wach, gebeld om ons met onze materialen bij de ingang van de Messe op te halen. Matthias zorgde ervoor dat we snel met de benodigde pasjes op onze plek in hal 6 aankwamen.
Het zag er prachtig uit hoe ze onze stand hadden ingericht!
We hebben onze posters bewonderd en de ‘Weg der Barmherzigkeit’, die achter de stand langs liep. Het begin van deze tunnel is donker en daar hangen zwarte borden waarop in het wit aangrijpende teksten geschreven staan over armoede, ziekte, gebrek aan water, sterfte, etc. Dit deel stelt al het leed in deze wereld voor. Vanuit het donkere kom je in het fel verlichte deel waar borden met foto’s en Bijbelteksten hangen en ook vier LCD schermen waarop een doorlopende diashow wordt vertoond over het werk dat de vier stichtingen verrichten. Dit verlichte deel vertegenwoordigt de hulp die gegeven wordt aan onze zusters, broeders en medemensen waardoor we hopen dat hun leven lichter en blijmoediger wordt.
 
Naast Stichting Corantijn zijn ook de volgende stichtingen aanwezig:
-      NAK-karitativ uit Noord-Duitsland
-      Missionswerk, uit Zuid-Duitsland
-      Jugend hilft Jugend uit Nord Rhein Westfalen
 
Overal staan schalen met snoepjes, flyers, buttons en pleisters met een logo erop voor de jongeren, en oudere jongeren, die belangstelling tonen.
 
Er heerst een fantastische sfeer onder de jongeren, die momenteel nog allemaal aankomen bij de Messe. Je voelt gewoon dat dit een waanzinnig weekeind gaat worden!!
 
’s Avonds werd de Hemelvaartsdienst met de Stamapostel in onze hal gehouden. Bijna tienduizend jongeren zitten op de grond, vlak voor onze stand. Er wordt met elkaar gezongen, dienst gehouden en geapplaudisseerd als het orkest of de zangers weer iets moois hebben uitgevoerd. Grandioos om mee te maken!
Om 23:00 uur vertrokken we naar ons hotel in de plaats Moers.
 
De volgende dag stonden we om 11:00 uur weer op onze stand. Op dat moment begon de openingsceremonie in de LTU Arena voor 35.000 jongeren. Dit hebben we hangend in de oranje zitzakken van het Holland House, de stand van Nederland, bekeken. Wat een spektakel, van applaus naar de Mexicaanse wave tot fluitconcerten, gezang en gezwaai met EJT-vlaggen. De bondskanselier Angela Merkel en de burgemeester Dirk Elbers van Düsseldorf waren uitgenodigd om de Europese Jeugddag te openen. Helaas kon de bondskanselier niet aanwezig zijn vanwege verkiezingen in Duitsland en het de viering van het 60-jarig bestaan van de Duitse grondwet. De parlementaire staatssecretaris van Familie, Senioren, Vrouwenzaken en Jeugd kwam in haar plaats.
Om 12:00 uur ging onze stand open en om 13:00 uur gaf een vertegenwoordiger van NAK-karitativ een presentatie.
 
Rond half twee stond ineens de Stamapostel met de gastheer van de EJT, Apostel Brinkmann, voor mijn neus. Teus was net ervoor naar de hal waar men lunchen kon gelopen om even iets kleins te eten voor ons te halen. Met geen mogelijkheid kon ik hem bereiken. Dat voelde erg naar op zo’n mooi moment. Tijdens hun bezoek aan onze stand mocht ik uitleg geven over het werk dat Stichting Corantijn in Suriname verricht. Daarna zijn we allemaal de ‘Weg der Barmherzigkeit’ door gelopen. Ook daar mocht ik de Stamapostel aan de hand van de foto’s vertellen wat we in ons depot in Benschop doen en hoe dit verder gaat in Suriname. Het was een bijzondere en warme ontmoeting met een zeer geïnteresseerde Stamapostel!
De Stamapostel sprak erover hoe nodig ons werk is dat we voor onze medemensen doen en ook over hoeveel vreugde het geeft aan de ander en daardoor ook aan jezelf. Hij moedigde de toehoorders aan om hieraan mee te werken!
Er werden door de omstanders heel veel foto’s gemaakt en de Stamapostel liet zich geduldig en vrolijk met een ieder fotograferen.
 
Om 15:00 uur heeft de vertegenwoordiger van Missionswerk zijn presentatie gegeven en om 17:00 uur was Stichting Corantijn aan de beurt. We hebben de presentatie in de Duitse taal gegeven en we hadden zeer aandachtige luisteraars. Teus zorgde ervoor dat de juiste foto’s getoond werden tijdens mijn verhaal. Terwijl ik presenteerde kwamen alle gevoelens los die ik had toen ik met mijn man de kinderhuizen in 2007 in Suriname bezocht. Dit maakte dat op sommige momenten mijn stem door emotie stokte en dat de tranen in mijn ogen sprongen. Ik heb toen ook maar eerlijk aan de luisteraars verteld wat er door me heen ging en dat het mijn hart zeer ontroerde.
 
Na de presentatie kwam er een jonge broeder op ons af die vroeg waar hij geld kon doneren. We gaven hem een formulier met alle gegevens. Maar hij zei dat hij direct geld wilde geven en opende zijn hand om zijn gave aan ons te geven. Zo lief, zo ontroerend, het raakte ons diep………
Later die dag kwam er een broeder uit Oostenrijk die aangaf dat de foto’s van onze presentatie hem diep in het hart hebben geraakt en dat hij vanuit Oostenrijk aandacht wil gaan schenken aan onze stichting. We hebben hem alle informatie die we voorhanden hadden meegegeven. Gedurende deze dag kwamen er meerdere jongeren, vooral zusjes, langs om te vragen of ze ook stage konden lopen in Suriname. We hebben ze aangeraden om ons een email te sturen met hun persoonlijke gegevens en hun opleidingsachtergrond. Ook hebben een aantal jongeren een donatieformulier ingevuld. NAK-karitativ was erg onder de indruk van wat wij allemaal in Suriname doen en heeft ons vandaag toegezegd dat we het project met betrekking tot een rolstoelbus voor meervoudig gehandicapte kinderen bij hun mogen indienen. Helemaal fantastisch hoe de lieve God alle wegen leidt!
 
’s Avonds werd de hal gesloten omdat we allemaal in de arena verwacht werden voor de spetterende show ‘the Night of Lights’. Dit was super, geen woorden te vinden om aan te geven hoe mooi dat was! Om 00:30 uur waren we weer in ons hotel.
 
Om 10:00 uur ’s ochtends werden we weer op de stand verwacht. Deze ochtend begon op een heel bijzondere manier voor ons omdat er bijna direct een broeder op ons afstapte die graag direct een gift in contanten aan ons wilde doen. We hebben dit met grote dank aanvaard!
 In de ochtend kregen we bezoek van onze Districsapostel Theo de Bruyn, onze voorzitter, en zijn begeleider Districtsoudste Knauff. We hebben ze rondgeleid op onze stand en door de ‘Weg der Barmharzigkeit’.
 
Om 11:30 uur hebben Teus en ik samen pauze genomen omdat we graag naar de uitvoering van Nederland ,‘The end of the world’, wilden. Wat een humor, wat een inhoud!! Heel bijzonder gebracht en dat het aansloeg, dat kon je aan de zaal wel merken.
 
Verder hebben we ‘s middags meerdere bezoekers rondgeleid waaronder ook Opziener Hans Kamstra en zijn vrouw, bestuurleden van Stichting Corantijn, Willem Scherpenzeel en Richard Steunebrink en hun vrouwen, Marc en Ingrid Lucas met de jeugd uit Suriname en een aantal voorgangers.
 
Om 19:00 uur hebben we weer een presentatie mogen geven. Hierna hebben we weer veel gesprekken gevoerd met jongeren. Er was een jongere uit Duitsland die ons vroeg waar ze kleding voor ons kon brengen. We hebben haar hartelijk bedankt en doorverwezen naar een andere stichting, want de afstand van haar huis naar Benschop was toch wel een beetje ver……..
 
We hebben deze dagen gemerkt dat ons financieel adoptieplan van kinderen van de Mr. Huberstichting erg goed aanslaat omdat geen van de andere projecten de mogelijkheid bieden om één op één contact met een kind te hebben. Meerdere jongeren en oudere jongeren hebben of direct een formulier ingevuld of informatie meegenomen om het later in te vullen. Er was zelfs een zuster ui Duitsland die meerdere formulieren heeft meegenomen omdat ze in haar district meer zusters en broeders hiervoor wilde enthousiastmeren. Die avond hebben we na 23:00 uur de stand afgebouwd en hebben in ons hotel dan eindelijk ons veelbeloofde biertje cq wijntje kunnen nuttigen. Dat hadden we wel verdiend vonden we!
 
De volgende dag het hoogtepunt, de dienst met de Stamapostel in de LTU Arena met 46.000 zusters en broeders. Zang- en orkestuitvoeringen uit vele delen van Europa, applaus, bidden met elkaar, Mexicaanse wave, zingen met elkaar, het Onze Vader uit 46.000 kelen, La-Ola gezang, stilte waarbij je een speld kunt horen vallen en een groot JA op de vraag van de Stamapostel of we nog een keer zo’n jeugddag mee willen maken. Het dak van de arena ging er op dat moment bijna vanaf!
 
Resultaten die we mochten bereiken op de Europese Jeugddag:
-      de naamsbekendheid van Stichting Corantijn onder de jongeren is vergroot
-      9 stageaanvragen
-      donaties ontvangen
-      voor 8 kinderen is een financieel ouderpaar gevonden
-      een werkvakantie aanvraag van een echtpaar
 
Wat een fantastisch resultaat hebben we bereikt op de Europese Jeugddag!
Wat een prachtige en zegenrijke dagen hebben we hier mogen beleven!
Wat een hoop enthousiaste zusters en broeder hebben we mogen leren kennen!
 
We zeiden tegen elkaar, als ze ons komende donderdag weer vragen om te komen dan doen we het zo weer!!
 
 
 
Marion van Berkum
 
    
   
    


Gebruikershulpmiddelen