nl:archief2009:20091105_resultaat_actie_sport-en_spelmateriaal

05.11.2009 Resultaat Actie Sport-en Spelmateriaal

De actie voor het sport- en spelmateriaal is een groot succes geworden!

Op 12 maart jl. kon voor alle speelkisten voor de jeugd in de zeven gemeenten in Suriname de inhoud met de container verstuurd worden. 
 
Net voordat de zomervakantie begon heeft iedere gemeente  een met sport- en spelmateriaal gevulde kist ontvangen. De kisten zijn door een broeder uit de gemeente in Brownsweg, een gemeente in het binnenland, gemaakt. Het zijn mooie stevige houten kisten geworden.
 
In augustus werd de jeugddag in Suriname gehouden. Op deze dag komt alle jeugd uit Suriname op een jeugdkamp bij elkaar. De sport- en spelmaterialen kwamen hier goed van pas! Er werd gebadmintond, gevoetbald, slagbal gespeeld, een kaartje gelegd en tot vervelens toe mens-erger-je-niet gespeeld........
 
Mede door uw hulp heeft de jeugd een fantastische tijd met elkaar beleefd!
 
Er is echter meer nieuws te melden over deze actie:
We zijn door u zo rijkelijk bedeeld dat we nog bergen materiaal over hadden!!
 
Helemaal fantastisch!
Al het resterend materiaal is in juni jl. met de container naar Suriname verscheept en wordt momenteel verdeeld. We kunnen hierdoor ook het NATSJ-huis en vele scholen en kindertehuizen mee laten genieten van dit bijzonder resultaat.
 
 
We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen van harte bedanken!
 
Marion van Berkum
    
    


Gebruikershulpmiddelen