nl:archief2012:20120114_double_positive

14.01.2012 Stichting Double Positive


Het AIDS probleem in Suriname is erg groot, daarom staat Stichting Double Positive vrouwen bij in hun omstandigheid.

Stichting Double Positive is opgericht door Ethel Pengel, een vrouw die sinds 1983 met HIV besmet is. Ethel doet ontzettend haar best vrouwen in dezelfde omstandigheden bij te staan.
Ze probeert de vrouwen wat in handen te geven om in hun onderhoud te voorzien want het kleine beetje wat ze van de overheid krijgen is echt nihil. Ze krijgen slechts 130 SRD per maand, daar kan je echt niet van rondkomen, zeker als je ook nog een paar kinderen hebt.

Ethel geeft de vrouwen naailes om kleding te maken, voor zichzelf, hun gezin maar ook om te verkopen, wat voor een stukje extra inkomsten zorgt.
Om Ethel daarbij te helpen hebben we haar naaimachines, lappen stof en naaigerei kunnen leveren.

Naast de naailessen wilde Ethel de vrouwen ook kaarsen leren maken, in mooie kleuren en vormen die dan als presentjes verkocht kunnen worden.
Hierdoor is bij ons het idee ontstaan om restanten van kaarsen in te zamelen.

De oproep die wij binnen de Nieuw-Apostolische kerk in Nederland deden heeft een overweldigend resultaat opgeleverd. Inmiddels zijn er 53 dozen met “kaarsrestanten” naar Suriname verscheept waarvan de vrouwen nieuwe kaarsen hebben gemaakt en verkocht.
De opbrengst van deze verkoop maakte het mogelijk een aantal vrouwen en kinderen van voedsel te voorzien. Want echt, de eerste levensbehoefte ontbreekt vaak bij hen.

We hoorden van Ethel dat Cordaid net als het Liliane Fonds zich heeft terug getrokken uit Suriname. Dat is voor Stichting Double Positive een echte aderlating.
Dit alles maakt het werk voor Ethel wel heel erg zwaar. Ze zei ons ook dat ze soms heel erg moe is van de constante strijd om geld te vinden om diegenen die het zo nodig hebben voedsel te kunnen bieden.
Daarom willen we doorgaan met het inzamelen van kaarsvet en hen ook nog meer lappen stof en een aantal naaimachines bezorgen.

We hopen van harte dat we als stichting op deze wijze wat kunnen betekenen voor deze kwetsbare groep in de Surinaamse samenleving. Want kwetsbaar zijn ze allemaal, is het niet door hun besmetting of ziek zijn dan wel door de armoede en doordat ze door de maatschappij gediscrimineerd worden. Ze worden door hun familie uitgestoten wanneer ze weten dat ze met HIV besmet zijn of AIDS hebben. Een baan krijgen deze vrouwen niet zodra bekend is dat ze besmet zijn. Eigenlijk is het vergelijkbaar zoals men vroeger met leprapatiënten omging.
Triest maar waar.

Daarom willen we deze vrouwen en kinderen als stichting bij blijven staan.
“Helpt u ons mee?”


Clara Anbeek


Gebruikershulpmiddelen