nl:archief2012:20120312_resultaat_actie_vogeltjestaart

12.03.2012 Resultaat actie Vogeltjestaart

In de kerstvakantie van 2011 had Sam Hidding samen met haar moeder een nieuwe actie voor Stichting Corantijn bedacht. Aan de hand van een van oma Mulder cadeau gekregen vogeltjestaart ging men aan de slag om deze na te maken en te verkopen.

Er werd hiervoor een poster gemaakt en in de buurt verspreid, in de kerk werd er aandacht aan besteed en moeder Margriet Hidding plaatste een advertentie in de plaatselijke dorpskrant.

Een geweldig resultaat bleef niet uit.

142 vogeltjestaarten zijn er verkocht!
Na aftrek van gemaakte kosten mocht Stichting Cortantijn EUR 680,= ontvangen.
De opbrengst van deze actie mogen we gebruiken om het transport van een derde container te financieren.

Wij willen oma Mulder, moeder Margriet Hidding, Sam, Maxx en Maarten heel hartelijk bedanken voor dit idee en hun de grandioze inzet.


Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen