nl:archief2013:20130830_natsj_sluiten

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:archief2013:20130830_natsj_sluiten [29-12-2018 16:34] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== 30.08.2013 Mededeling inzake activiteiten Stichting Corantijn ======
  
 +Amersfoort, 5 augustus 2013
 + 
 +Lieve broeders en zusters, vrienden van Stichting Corantijn,
 +
 +Graag willen wij U langs deze weg op de hoogte houden omtrent de vernieuwingen en veranderingen binnen onze Stichting Corantijn in Suriname.
 +
 +Sinds jaren bieden wij jongeren uit het binnenland een plaats aan in ons NATSJ-huis te Paramaribo om te studeren. Dit plan was destijds opgezet omdat er in het binnenland na de lagere school geen verdere opleiding mogelijk was. Sinds een aantal jaren is hierin verandering gekomen en bestaat er ook in het binnenland de mogelijkheid om na de lagere school verder te studeren. Dat betekende dat wij de laatste jaren weinig aanmeldingen kregen vanuit het binnenland.
 +
 +Als bestuur hebben wij toen besloten om voor een proeftijd van een jaar studenten uit het binnenland, die na hun middelbare opleiding verder wilde studeren, een plaats in het NATSJ-huis aan te bieden. De studenten betaalden hun eigen bijdrage en ook voor voeding werd gezorgd.
 +
 +Helaas hebben wij als bestuur moeten concluderen dat dit geen succes bleek te zijn en gaan wij per 1 september 2013 het NATSJ-huis sluiten.
 +
 +Wij zijn dankbaar dat dit huis jarenlang jongeren heeft begeleidt om hun studie in de stad te kunnen volgen en menen dat de tijd nu rijp is om deze opzet te beëindigen.
 +
 +De nieuwe ontwikkeling binnen onze Stichting Corantijn in Suriname is dat wij gestart zijn met een kinderdagverblijf “ ’T Arkje” dat gevestigd zal worden in de “Kroetoe ruimte” achter onze kerk. De verbouwing is in volle gang en per 1 oktober 2103 zullen wij van start gaan. Wij zullen U via onze [[http://​www.stichting-corantijn.nl/​|website]] op de hoogte houden.\\
 +Indien dit een succes blijkt te zijn, zullen wij ook het voormalige NATSJ-huis ombouwen tot een kinderdagverblijf.
 +
 +Wij zijn van mening met deze nieuwe uitdaging een bijdrage te leveren aan de samenleving in Suriname waar een grote behoefte bestaat om kinderen tot 4 jaar op te vangen.
 +
 +Zoals U zult begrijpen, hebben wij Uw bijdrage hard nodig om als Stichting Corantijn deze nieuwe uitdagingen inhoud te geven!
 +
 +Wij roepen nieuwe sponsors op ons te ondersteunen en wij zeggen onze huidige sponsors hartelijk dank!
 +
 +Graag herinneren wij U aan de bijzondere woorden van Jezus: 'Al wat u gedaan hebt voor één van mijn broeders hier, al was het de onbelangrijkste,​ hebt u voor MIJ gedaan'​ (uit: Groot Nieuws Bijbel, Mat.25: 40).
 +
 +Blijf U inzetten voor het mooie werk van Stichting Corantijn en blijf bidden dat onze Hemelse Vader dit werk in Suriname mag zegenen.
 +
 +In liefde verbonden,
 +
 +Armin Brinkmann (voorzitter Stichting Corantijn)\\
 +Willem Scherpenzeel (vice-voorzitter Stichting Corantijn)
 +
 +PS: WIJ BLIJVEN NOG STEEDS ZOEKEN NAAR SPONSORS !!\\
 +U kunt onze [[http://​www.stichting-corantijn.nl/​|website]] bezoeken en U opgeven als sponsor.

Gebruikershulpmiddelen