nl:archief2013:20131004_3e_container_van_2013_geladen

04.10.2013 3e container van 2013 geladen!

Ja, het was weer zover, donderdag 3 oktober hebben we weer een 40 ft (74 kubieke meter) container geladen met hulpgoederen voor Suriname. Wederom met een enthousiaste ploeg vrijwilligers die van heinde en ver kwamen, in de leeftijdsklasse van 23 t/m 83 jaar.
GROTE KLASSE!!!

Het was prachtig weer, zo stralend en lekker dat we tussen de middag met elkaar buiten konden eten.
Ook nu was het weer een feest om zo met elkaar bezig te zijn. Van jong tot oud wordt er met veel vreugde en plezier gewerkt.

Alweer konden we genieten van een enorme doos fruit van Vers-markt Jan Jongerius, we hebben ervan genoten!

Er werden veel verschillende hulpgoederen in de container geladen welke gaan naar:

  • de Mr. Huberstichting, een instelling voor meervoudige gehandicapte kinderen
  • de Estherstichting, een opvanghuis voor leprapatiënten
  • Huize Ashiana en Huize Albertine, beiden bejaardentehuizen
  • Kinderdagverblijf ’t Arkje
  • verschillende ziekenhuizen, kindertehuizen en RGD’s, Regionale Gezondheids Diensten, in Paramaribo en het binnenland
  • enkele scholen in Paramaribo, het district Moengo en het binnenland
  • hulpgoederen voor de bevolking in het binnenland

Een zeer gevarieerd geheel wat straks in Suriname een hele organisatie is om op de plaats van bestemming te krijgen.
Maar zoals we weten komt ook dit altijd weer helemaal goed.

Graag zeg ik DANK aan allen die dit ook nu weer mogelijk maken en hebben gemaakt.

Clara Anbeek

Gebruikershulpmiddelen