nl:archief2013:20131220_resultaat_3e_container_2013

20.12.2013 Resultaat 3e container Suriname 2013

PROJECT : Een 3e container naar Suriname

Via onze website is er in het jaar 2013 weer gespaard om het transport van een 3e container naar Suriname mogelijk te maken. De container zal in oktober 2014 verstuurd worden.

Het heeft geleid tot onderstaand resultaat:
PROJECT IS GEREALISEERD! - HARTELIJK DANK VOOR UW HULP!

Resultaat:

Datum laatste wijziging: 20 december 2013
Ontvangen bedrag: EUR 5.000,00

Wij willen een ieder die meegeholpen heeft om dit resultaat mogelijk te maken hartelijk danken voor hun schenking!

Door uw hulp zijn wij in staat ontvangen hulpgoederen naar Suriname te vervoeren!

Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen