nl:archief2014:20140420_benefietconcert_districtskoor_leeuwarden

20.04.2014 Benefietconcert districtskoor Leeuwarden

het koor de toehoorders het mannenkoor soliste met koor
overhandigen cheque oudste IJntema

Bij onze dirigent was er een verlangen om een gezellige zangmiddag met de gezamenlijke koren van het district Leeuwarden te houden. Daaraan gekoppeld een collecte voor Stichting Corantijn.

Op 13 april jl. kwamen de gezamenlijke koren in de prachtige Nicolaaskerk in Nijland (tussen Sneek en Bolsward) bijeen. De toehoorders namen vol verwachting plaats.

Om 15:00 uur werd geopend door gezamenlijk het lied “Met Uwe hulp alleen” te zingen.
Oudste IJntema ging in gebed voor; zo vroegen we gezamenlijk Gods hulp en zegen voor deze middag.
Het programma was zeer gevarieerd; het mannenkoor, gezamenlijk en het gemengd koor zongen een verscheidenheid aan liederen.

Midden in het programma was er ruimte voor een vertegenwoordigster van Stichting Corantijn om eenieder uit te leggen hoe deze stichting te werk gaat en aan wie ze hulp bieden.
Na deze uitleg werd er collecte gehouden onder mooie klanken van orgelspel.
Daarna klonken er opnieuw prachtige liederen door het koor en mannenkoor.

Als afsluiting overhandigde de zuster, die deze middag mede georganiseerd had, een cheque aan twee vertegenwoordigsters van Stichting Corantijn van maar liefst € 516.70!

Oudste IJntema dankte voor deze geweldige middag die we met elkaar mochten beleven en voor de hartverwarmende opbrengst.
Als slot zong het koor “Soli Deo Gloria”!

Na afloop is er gezellig met elkaar koffie of thee gedronken met een heerlijke plak cake die enkele zusters van de gemeente Sneek Stadsfenne hadden gebakken.


Antje Ruward


Gebruikershulpmiddelen