nl:archief2015:20151204_resultaat_stomaruimte_dulci_westfa

04.12.2015 Resultaat stomaruimte Stomazorg Suriname

sloop oude overkapping sloop oude overkapping sloop oude overkapping de bouwgrond sleuven om beton te storten
scherpzand de stenen voor het metselwerk metselen metselen metselen
metselen plaatsing deur- en raamlijsten plaatsing deur- en raamlijsten de unit is klaar de unit is klaar
opslag van het stomamateriaal opslag van het stomamateriaal het kantoor opslag van het stomamateriaal opslag van het stomamateriaal

Stichting Corantijn draagt al sinds 2006 een warm hart toe aan Dulci Westfa in Suriname.
In de Mofokoranti uit 2008 en op de website in 2010 is het werk dat zij voor stomapatiënten doet al eens uitgebreid toegelicht. Zelf stomapatiënt trok zij zich het lot aan van haar lotgenoten in Suriname.

In het verleden liepen deze stomapatiënten met een boterhamzakje vastgeplakt op de stomaopening. Ongehoord en niet voor te stellen hier in Nederland….
Dulci heeft het taboe dat er in Suriname heerst over een stoma aan de kaak gesteld via televisie. Het gevolg was dat zij door artsen vanuit de Surinaamse ziekenhuizen gevraagd werd stomapatiënten te helpen hun stoma te verzorgen. Steeds meer stomapatiënten kwamen zo op haar pad.

Inmiddels heeft ze vier verpleegkundigen van vier verschillende ziekenhuizen opgeleid hoe een stoma te verzorgen.
Dit was ook een grote wens van Dulci.
Op een gegeven moment heeft zij besloten om haar goede werk onder te brengen in een stichting, Stichting Stomazorg Suriname.

Het stomamateriaal dat zij van Stichting Corantijn hiervoor ontvangt werd voorheen in een apart kamertje in haar eigen huis opgeslagen. Suriname heeft een warm klimaat waardoor de plakkracht van huidplakken achteruit kan gaan. Door van die cliënten, die hiertoe in staat zijn, een kleine bijdrage te vragen voor het ontvangen materiaal heeft Dulci een airco voor het kamertje kunnen aanschaffen, zodat dit probleem is opgelost.

Al haar cliënten, die voor informatie over en het aanmeten van het stomamateriaal komen, ontving ze tot op heden in haar huis. Door de toegenomen aanloop had Dulci de wens om een aparte kleine unit op eigen terrein te creëren, zodat haar huis weer privé werd.
Ondertussen had Dulci met de bijdragen van de cliënten hiervoor al € 750,- bij elkaar gespaard. Maar het gebouwtje kostte meer en het zou te lang duren voor dit bedrag met de bijdragen zou worden bereikt.
Samen met Rob Jansen en Clara en Teus Anbeek is er gekeken hoe haar wens te realiseren.
Stichting Corantijn was bereid om voor € 1.000,- aan dit project deel te nemen, mits er een sponsor zou worden gevonden die voor de rest van het bedrag garant zou staan.
Uiteindelijk is Stichting Het Roomsch Catolijk Maagdenhuis mee ingestapt om dit project te realiseren.

Begin juni ging het werk van start waarbij Rob Jansen de werkzaamheden coördineerde.
Op 15 november jl. is het project gereed gemeld en twee dagen later kon Dulci Westfa haar eerste cliënt(e) ontvangen op de nieuwe locatie.

Felicitatie aan Dulci en grote dank aan al diegenen die hier aan hebben meegewerkt!

Mocht u stomamateriaal willen schenken stuur ons dan een mail: secr.corantijn@nak-nl.com
Dan zorgen wij ervoor dat Stichting Stomazorg Suriname het materiaal ontvangt.


Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen