nl:archief2016:20160522_basisschool_redi_doti

22.05.2016 Johan Cheliusschool in Redi Doti op weg geholpen


Redi Doti, dat rode aarde betekent, is een indianendorp met ongeveer 400 inwoners waarvan het merendeel kinderen en jong volwassenen. De voornaamste bron van inkomsten van de bewoners is de jacht en visvangst en de vrouwen maken inheemse kleding en cassavebrood.

Door de huidige economische malaise hebben de bewoners het erg zwaar. Er heerst armoede en er is een gebrek aan onderwijs en gezondheidszorg, waardoor men afhankelijk is van de overheid en hulporganisaties.
Jongeren trekken hierdoor steeds meer naar de stad, waar ze, door achterstand in scholing, in de onderste lagen van de samenleving terechtkomen.

In januari is de rooms-katholieke basisschool, de Johan Cheliusschool, in het dorp opnieuw opgestart door de overheid.
Voorlopig kunnen 64 kinderen weer naar school.
De leerlingen komen zowel uit Redi Doti, dat vóór de Jodensavanne ligt, als uit het dorpje Piërre Kondre, dat ná de Jodensavanne ligt. Dit is vlakbij de Surinamerivier.

Medio maart zijn er door Stichting Corantijn een aantal dozen met kinderboeken, schriften, pennen etc. naar de school gebracht. Daarnaast hebben we nog twee kasten en een bureau afgeleverd.

Mw. Ch. Silvin, leidster van de school, was hier heel erg blij mee en heeft direct een bedankbrief voor ons meegegeven.


Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen