nl:archief2016:20160701_resultaat_actie_babyvoeding

01.07.2016 Resultaat actie baby-, peuter- en kleutervoeding

Aan onze oproep om, vanwege een dreigend voedseltekort, met spoed baby-, peuter- en kleutervoeding in te zamelen is groot gevolg gegeven.
Nog steeds worden er pakken voeding in ons depot aangeleverd en wordt er geld voor deze actie op onze rekening gestort.
Uw hart heeft gesproken om de nood voor de allerkleinsten in Suriname iets te lenigen.


De zuigelingenvoeding, opvolgmelk, peutermelk en diverse soorten pap zijn eerst op doelgroep leeftijd gesorteerd. Vervolgens zijn de pakken, waar de voeding niet in een aluminium zak geseald is, afzonderlijk in plastic verpakt. Als laatste is de gesorteerde voeding in dozen geplaatst die als geheel ook weer in plastic zijn verpakt.
De voeding is zo beschermd tegen vocht en eventuele beestjes.


In de container die we medio juni 2016 verstuurd hebben, mochten we al 65 grote dozen vervoeren. De voeding gaat naar families met baby’s en kleine kinderen in Paramaribo, acht dorpen in het binnenland èn naar organisaties die baby’s verzorgen die besmet zijn met hiv/aids, zoals Stichting Double Positive en Stichting MijnZorg.

De stand eind juni op onze rekening, speciaal voor deze actie, was € 1.117,00.
De eigenaar van de ETOS in Aalsmeer, Frank Wind, was bereid ons te ondersteunen door 27,5% korting te geven op de aanschaf van zuigelingenvoeding en opvolgmelk. Hierdoor konden we 223 in plaats van 162 pakketten voeding aanschaffen.

De recentelijk ontvangen en/of aangekochte voedingspakketten zullen met de volgende container worden verstuurd.

Wij willen iedereen, die door haar of zijn inzet meegeholpen heeft om deze actie tot een groot succes te maken, heel hartelijk bedanken.

Natuurlijk, we weten ook wel dat deze actie een druppel op de gloeiende plaat is.
Maar je zal maar net deze druppel mogen ontvangen…..


Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen