nl:archief2017:20170625_schenking_sparkoptimus

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:archief2017:20170625_schenking_sparkoptimus [29-12-2018 16:34] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== 25.06.2017 Schenking SparkOptimus ======
 +
 +Medio juni is Stichting Corantijn uitgenodigd om op 25 juni naar de kerkgemeente Hoorn te komen. ​
 +
 +Eén van de leden van deze kerkgemeente,​ Michel Widemann, had het plan bedacht om onze actie ‘Rugzak met Inhoud’ als project, onder de naam ‘Een tientje voor een vriendje’,​ bij zijn werkgever [[http://​www.sparkoptimus.com|SparkOptimus]] aan te dragen.\\
 +Hierop werd positief gereageerd en Michel is aan de slag gegaan.
 +
 +Vandaag hebben Michel en Senior Manager Sacha Muller, namens het bedrijf [[http://​www.sparkoptimus.com|SparkOptimus]],​ 150 rugzakken en dozen met schoolmateriaal aan Stichting Corantijn geschonken.\\
 +Na de kerkdienst introduceerde voorganger Arjan de Rek mw. Sacha Muller.
 +
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140853.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140857.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140858-fb.jpg?​145|}}\\
 +De secretaris van Stichting Corantijn bedankte het bedrijf [[http://​www.sparkoptimus.com|SparkOptimus]] middels onderstaand dankwoord:​\\
 +//“Op de website heb ik het profiel van u, mw. Sacha Muller gelezen en ik begrijp dat u niets spannender vindt dan vernieuwing tot leven te zien komen en een bestaande situatie te zien veranderen omdat mensen in mogelijkheden geloven en bereid zijn in de toekomst te investeren.\\
 +Dat is wat u en uw collega’s met uw gift tot stand hebben gebracht!\\
 +\\
 +Door handvaten aan de kinderen in Suriname te geven, zijnde de tools rugzakken en schoolmaterialen,​ vindt er vernieuwing plaats. De bestaande situatie verandert ten goede. De kinderen krijgen mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en zo te investeren in hun toekomst. Dit vergroot hun geloof in zichzelf, hun zelfvertrouwen.\\
 +Stichting Corantijn en de schoolkinderen in Suriname willen [[http://​www.sparkoptimus.com|SparkOptimus]] middels u heel erg bedanken dat u tijd en gelegenheid heeft gegeven om deze actie binnen uw bedrijf mogelijk te maken.\\
 +\\
 +Terugkomend op de naam [[http://​www.sparkoptimus.com|SparkOptimus]]. Die heb ik vrij vertaald als DeIdealeVonk.\\ ​
 +De visie van het bedrijf inspireerde mij. Er is sprake van helpen, ontwikkelen,​ ondersteunen,​ met als eindproduct een ander een solide start te geven. Men wil graag een duwtje in de rug geven: Máák die stap voorwaarts naar je doel, maar dan wel in een positieve sfeer en met een gefundeerd plan. Vergeet daarbij niet anderen aan te sporen om het beoogde doel te bereiken.\\
 +Bij zo een visie wordt je toch geïnspireerd om je handen uit de mouwen te steken?!\\
 +\\
 +Dat is denk ik waardoor de actie ‘Rugzak met Inhoud’, die Michel Widemann bij zijn bedrijf onder het project ‘Een Tientje voor een Vriendje’ aanbracht, tot zo een succes heeft gemaakt. De vonk sloeg over!\\
 +Michel is, naar wat ik in zijn profiel lees, een mensenmens die het graag een ander naar haar of zijn zin maakt. Hij zette als eerste de stap om onze actie aan [[http://​www.sparkoptimus.com|SparkOptimus]] voor te leggen. Door zijn enthousiasme werden zijn collega’s aangespoord om zich mede in te zetten voor dit mooie doel.\\
 +Heel erg bedankt voor al je tijd en inzet om de vonk te verspreiden Michel!\\
 +\\
 +Wat een groot succes is het geworden:\\
 +150 kinderen kunnen met een rugzak een goede start maken in het komend schooljaar.\\
 +De vonken hebben een vuur doen branden.”//​
 +
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140860.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140861.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140862.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140863.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140863-fb.jpg?​65|}}\\
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140864.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140865-fb1.jpg?​65|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140865-fb2.jpg?​146|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140865-fb3.jpg?​146|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140867.jpg?​130|}}\\
 +Hierna vond de symbolische overdracht van de schenking plaats. Michel Widemann en Sacha Muller overhandigden een cheque van € 570,- aan ondergetekende,​ de secretaris van Stichting Corantijn.\\
 +
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140868.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140869.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140870.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140872.jpg?​130|}}\\
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140873.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140876.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140878.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140879.jpg?​130|}}\\
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140882.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140884.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140886.jpg?​130|}}
 +{{:​foto:​cheque_sparkoptimus_rugzak2017:​p1140894.jpg?​130|}}\\
 +Na afloop werd iedereen uitgenodigd in de koffiekamer waar een presentatie werd gegeven over het onderwijsproject van Stichting Corantijn en beelden over het werk dat ze de afgelopen twee jaar heeft verricht.\\
 +In deze [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=nUh0qZXWCOM|video]] is een kleine impressie van de schenking te zien.\\
 +
 +Onze **dank** gaat uit naar **alle medewerkers** van [[http://​www.sparkoptimus.com|SparkOptimus]] die deze gift mogelijk hebben gemaakt en in het bijzonder naar Sacha Muller en Michel Widemann.\\ ​
 +\\
 +\\
 +Marion van Berkum
 +
  

Gebruikershulpmiddelen