nl:financieel:start

Doneren

Stichting Corantijn voldoet sinds 1 januari 2008 aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een “Algemeen Nut Beoogde Instelling”, de ANBI-status.
Dit betekent dat uw gift geheel (periodieke giften) of deels (gewone giften: Direct doneren/SEPA machtiging) fiscaal aftrekbaar is. Daarnaast hoeft Stichting Corantijn geen schenk- en/of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. RSIN nummer/Fiscaal nummer: 8057.51.051

Direct doneren

Doneer door middel van een betaalverzoek via uw bank.
Scan hiervoor de QR-code of klik HIER om naar de betaalomgeving te gaan.
Of doneer via de button 'GEEF', waar een keuze is uit meerdere betaalmethoden.

U kunt ook zelf een gift overmaken op NL76 RABO 0302 2001 50 ten name van Stichting Corantijn.
Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum.

SEPA Machtiging

Hoe kunt u het werk van de stichting ondersteunen?

U helpt ons helpen door geld over te maken. U kunt ons hiervoor éénmalig of doorlopend machtigen.

Gebruik onderstaand SEPA machtigingsformulier om uw steentje bij te dragen:
SEPA Machtingsformulier als PDF-bestand
Print de machtiging uit, vul het in en stuur het op naar het Secretariaat van Stichting Corantijn.

U zult de incasso op uw afschrift herkennen door ons Incassant ID NL37ZZZ411906320000.
De incasso zal rond de 15e van de maand plaatsvinden. Indien deze datum niet op een werkdag valt, zal op een nabij gelegen datum worden afgeschreven. Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Periodieke giften in geld

De aftrekbaarheid van deze giften is 100% mits vooraf in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd dat er (minstens) 5 jaar jaarlijks een even hoog bedrag wordt geschonken.
U als schenker vult uw gegevens op beide exemplaren in, ondertekent deze en stuurt beide naar ons op. Stichting Corantijn vult haar gegevens in, ondertekent ook beide exemplaren en stuurt het exemplaar voor de schenker aan u retour.

Nalaten: de mogelijkheden en de stappen

Stichting Corantijn een plaats geven in uw testament is niet ingewikkeld. Hieronder vindt u praktische informatie voor als u overweegt om ons in uw testament op te nemen.

Testament
Nalaten aan Stichting Corantijn kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. De notaris adviseert over de mogelijkheden en legt de uiterste wil vast in een notariële akte. Een testament heeft pas rechtskracht als u én de notaris het testament hebben ondertekend.
Een testament is extra belangrijk als er geen kinderen zijn. Zonder testament kan de nalatenschap worden toegewezen aan verre familie of, als er helemaal geen familie is, gaat de nalatenschap (zonder testament) in zijn geheel naar de staat. Via uw testament iets nalaten aan personen of organisaties kan via een legaat of een erfstelling.

Een legaat
Een legaat is een bedrag of waardevol bezit (een kunstwerk, een huis of bijvoorbeeld aandelen) dat u in uw testament toewijst aan een bepaalde persoon of organisatie.

Een erfstelling
Als u een persoon of een organisatie zoals Stichting Corantijn mede-erfgenaam maakt, heet dit een erfstelling. Stichting Corantijn krijgt dan recht op een door u bepaald gedeelte van de nalatenschap. Wilt u dat uw hele nalatenschap naar Stichting Corantijn gaat, dan kunt u ons ook tot enige erfgenaam laten benoemen. Het blijft, naast een erfstelling, mogelijk om legaten toe te kennen aan personen of organisaties.

Nalaten is belastingvrij
Stichting Corantijn is een goed doel met ANBI status en is vrijgesteld van erfbelasting over het ontvangen erfdeel of legaat. Het volledige bedrag, of de volledige waarde van uw legaat, komt ten goede aan ons werk.


Schenking na overlijden
Soms vragen mensen aan hun kinderen om, nadat de erfenis is vrijgekomen, een bedrag over te maken aan een goed doel, bijvoorbeeld Stichting Corantijn. Beter is het om in dat geval Stichting Corantijn een legaat toe te kennen en dat vooraf in het testament vast te laten leggen. Dan hoeven de kinderen daarover niet eerst erfbelasting af te dragen.

Naar de notaris
De eerste stap is een lijst maken met uw belangrijkste bezittingen en de precieze namen van de personen en organisaties die u wilt begunstigen. U kunt eerst een oriënterend gesprek bij de notaris aanvragen, dit is gratis en duurt ongeveer een half uur. Neem hiervoor bovengenoemde lijst en een geldig legitimatiebewijs mee. De notaris zal aan de hand van uw wensen vertellen wat de mogelijkheden en de kosten zijn voor het opmaken van het testament.
Er wordt dan een ontwerptekst van uw testament opgesteld, die u thuisgestuurd krijgt. Als alles duidelijk en akkoord is, kunt u een afspraak met de notaris maken om alles nogmaals door te nemen en kan het testament getekend worden. Wat u laat vastleggen in een testament is bindend, maar u kunt een testament altijd laten veranderen.

Voor algemene informatie kunt u bellen met de Notaristelefoon, 0900 - 346 93 93 of via internet: www.notaris.nl

Jaarverslagen

Beleidsplan


Gebruikershulpmiddelen