nl:nieuwsitems:20180525_algemene_verordening_gegevensbescherming_avg

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
nl:nieuwsitems:20180525_algemene_verordening_gegevensbescherming_avg [03-12-2019 09:41]
surimar59
nl:nieuwsitems:20180525_algemene_verordening_gegevensbescherming_avg [03-12-2019 09:44] (huidige)
surimar59
Regel 33: Regel 33:
 Alle geregistreerde personen hebben recht op inzage van hun gegevens, het recht van verwijdering en/of correctie en het recht om vergeten te worden. Hiertoe kunt u een verzoek indienen bij het eerder genoemde secretariaat. Alle geregistreerde personen hebben recht op inzage van hun gegevens, het recht van verwijdering en/of correctie en het recht om vergeten te worden. Hiertoe kunt u een verzoek indienen bij het eerder genoemde secretariaat.
  
-**Functionaris Gegevensbescherming (FG)**+**Functionaris Gegevensbescherming (FG)**\\
 Stichting Corantijn registreert geen bijzondere persoonsgegevens en maar een beperkt aantal personen. Vanuit de AVG is er derhalve geen noodzaak voor een FG.\\ Stichting Corantijn registreert geen bijzondere persoonsgegevens en maar een beperkt aantal personen. Vanuit de AVG is er derhalve geen noodzaak voor een FG.\\
 Desalniettemin kunt u eventuele vragen/​klachten gewoon indienen bij het secretariaat en deze zullen zorgvuldig behandeld worden. Desalniettemin kunt u eventuele vragen/​klachten gewoon indienen bij het secretariaat en deze zullen zorgvuldig behandeld worden.

Gebruikershulpmiddelen