nl:projecten:container2010

Een 3e container naar Suriname 2010

PROJECT : Een 3e container naar Suriname

Over het jaar 2010 hebben we weer via onze website gespaard voor de transportkosten van een 3e container naar Suriname. Deze container zal in oktober 2011 verstuurd worden.

Dit heeft tot onderstaand resultaat geleid:

PROJECT IS GEREALISEERD! - HARTELIJK DANK VOOR UW HULP!

Resultaat:
Datum laatste wijziging    : 31 oktober 2010
Ontvangen bedrag          : Eur 4.340,99
 

Wij willen een ieder die meegeholpen heeft om dit resultaat mogelijk te maken hartelijk danken
voor hun schenking!

Door uw hulp zijn wij in staat ontvangen hulpgoederen naar Suriname te vervoeren!

Marion van Berkum


Gebruikershulpmiddelen