nl:projecten:container2010

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:projecten:container2010 [29-12-2018 16:34] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +======Een 3e container naar Suriname 2010======
  
 +<​html>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ medium;"><​strong>​PROJECT : <span style="​color:​ #​800080;">​Een 3e container naar Suriname</​span></​strong></​span></​p>​
 +
 +Over het jaar 2010 hebben we weer via onze website gespaard voor de transportkosten van een 3e container naar Suriname. Deze container zal in oktober 2011 verstuurd worden.
 +</​span></​p>​
 +Dit heeft tot onderstaand resultaat geleid:
 +
 +<​p><​span style="​color:​ #0000ff; font-size: small;"><​strong>​PROJECT IS GEREALISEERD! - <span style="​color:​ #​ff0000;">​HARTELIJK DANK</​span>​ VOOR UW HULP!</​strong>​
 +<​p></​span></​p>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​strong>​Resultaat:<​br /></​strong><​span style="​color:​ #​0000ff;"><​span style="​color:​ #​000000;">​Datum laatste wijziging &nbsp; &​nbsp;<​strong>:</​strong>​ 31 oktober 2010</​span><​strong><​span style="​color:​ #​000000;"><​br />​Ontvangen bedrag &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: Eur 4.340,​99<​br /></​span></​strong></​span><​span style="​color:​ #​000000;"><​strong><​span style="​color:​ #​0000ff;">&​nbsp;</​span></​strong></​span></​span></​p>​
 +
 +Wij willen een ieder die meegeholpen heeft om dit resultaat mogelijk te maken <span style="​font-size:​ small;"><​strong>​ hartelijk danken<​br /></​strong><​span style="​color:​ #​0000ff;"><​span style="​color:​ #​000000;">​ voor hun schenking!
 +</p>
 +
 +Door uw hulp zijn wij in staat ontvangen hulpgoederen naar Suriname te vervoeren!
 +</p>
 +</p>
 +
 +Marion van Berkum
 +
 +</​html>​

Gebruikershulpmiddelen