nl:contact:start

Adresgegevens

Secretariaat Stichting Corantijn
Utrechtseweg 73 A
3818 EB Amersfoort
Tel: (0)33-4633424, b.g.g.: (0)6-26455395
Fax: (0)33-4615717
IBAN: NL76RABO0302200150
BIC: RABONL2U
Email: secr.corantijn@nak-nl.com
KvK-nr.: 41190632

Relevante documenten

Onderstaande documenten zijn bij ons secretariaat op te vragen:
- Logo Stichting Corantijn
- Statuten
- Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
- Jaarverslagen en Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen
- Beleidsplan
- Algemene Verordening Gegevensbescherming
- Klachtenprocedure
- Protocol belangenverstrengeling
- Fraudeprotocol

Het bestuur

Functie Naam
Voorzitter Dhr. R. Storck
Vicevoorzitter Dhr. R. Vis
Secretaris Mevr. M. van Berkum
Penningmeester Dhr. R. Steunebrink
Bestuurslid Dhr. P. Koerts Meijer
Bestuurslid Dhr. W. Scherpenzeel

Beloningsbeleid: alle werkzaamheden worden onbezoldigd verricht.

De district coördinatoren

Binnen de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland is er in ieder district een coördinator aangesteld om alle activiteiten van Corantijn te promoten en te begeleiden in de diverse gemeenschappen. Onderstaand het actuele overzicht van de coördinatoren. Voor e-mailcontact met een van de coördinatoren kunt u ons email adres gebruiken.

District Coördinator
Amsterdam Mevr. I. Dirven
Midden-Nederland Dhr. P. de Bakker en Dhr. E. Vosters
Noord-Nederland Mevr. I. Rentrop en Dhr. J. Bontjer
Leeuwarden Mevr. A. Akkerman
Rotterdam Dhr. A. Verkamman
Zuid-Nederland en Vlaanderen Mevr. R. Vis en Dhr. J. Straten

Gebruikershulpmiddelen